Top Image

Fysioterapeuter kan få testutstyr fra kommunen

PFF sendte tidligere denne måneden en henvendelse til Helsedirektoratet om at fysioterapeuter med driftsavtale bør få gratis testutstyr for covid-19 kostnadsfritt fra kommunen.


Helsedirektoratet har som en respons på dette sendt et brev til landets kommuner og bydelene i Oslo, om at fysioterapeuter med avtale er en del av kommunens ansvarsområde, og de anbefaler derfor at leger og fysioterapeuter også i 2022 mottar smittevern- og testutstyr kostnadsfritt fra kommunene. Kommunene vil videre få refundert sine utgifter til dette av staten.

 

I brevet er det anført at denne ordningen er frivillig for kommunene, men PFF forventer at alle kommuner og bydeler er seg sitt ansvar bevisst, og følger opp dette. Om noen opplever at ikke det følges opp lokalt i sin kommune, oppfordrer vi våre medlemmer til å gi tilbakemelding til generalsekretær Henning Jensen, henning.jensen@fysioterapi.org, som da vil ta det videre.

 

Fysioterapeuter uten driftsavtale omfattes ikke av kommunens ansvarsområde, selv om de gjør en viktig jobb, som kommer kommunens og landets innbyggere til stor nytte. Medlemmer som jobber helprivat, anbefales derfor å fakturere pasientene sine med et gebyr for smitteverntiltak, slik at de klan få dekket inn de økte kostnadene dette medfører.

 

Du kan laste ned brevet fra Helsedirektoratet her (PDF)
(OBS: Kan ikke åpnes via Facebook-link)
 

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
2