Praksisdrift

Fysiofondet

Endelig har det lykkes PFF å få tildelt midler fra Fysiofondet til sin etterutdanningsvirksomhet – i første omgang til videreutdanningen i ultralydskanning. PFF søkte førte gang Fysiofondet om midler i 2001, og har gjentatt dette i flere omganger. Etter at PFF fikk gjennomslag for deltakelse i takstforhandlingene ble det også åpnet for at PFF og NMF skulle være få et styremedlem med personlig vara i Fysiofondet. Resultatet av arbeidet med å få innpass i Fysiofondet har således nå resultert i en tildeling på godt 1 million kr. for 2018.

Styret i PFF er glade for at denne tildelingen endelig har kommet, og vil nå kunne få en bedre økonomisk basis for å tilby fysioterapeuter etterutdanning av høy kvalitet. Til nå har tillitsvalgte i PFF jobbet nesten gratis for å kunne ha et adekvat etterutdanningstilbud til sine medlemmer, dette har naturligvis vært en begrensende faktor for aktiviteten innen dette området.

For 2018 er PFF tildelt støtte til videreutdanningen i ultralydskanning og til 0,1 stilling til å utvikle spesialistordningen, til sammen kr. 1 038 000.
 

Utfyllende informasjon
Du kan finne utfyllende informasjon om de forskjellige stipendkategoriene på Fysiofondets webside: http://fysiofondet.no/Stipendkategorier.

De stipendkategorier som til enhver tid er søkbare finnes under utlysninger i Fysiofondets søknadsportal(https://soknadsportal.fysiofondet.no/fysio/#home)

Fysiofondet oppfordrer alle søkere til å lese utlysningen nøye og sette av god tid til å fylle ut søknad. Sekretariatet i Fysiofondet opplyser at søkere erfaringsmessig ofte ikke har satt seg grundig nok inn i kriteriene for utlysningen, heller ikke har satt av nok tid til selve søknadsprosessen. Denne ”jobben” bør ikke gjøres i pausen mellom to pasientbehandlinger.


 
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon