Resultatet av reforhandlingen av ASA 4313

ASA 4313 ble reforhandlet i oktober/november 2018 for perioden 2019 til og med 2020. På fysioterapeutenes side deltok PFF, NMF og NFF for kommunene deltok representanter fra Kommunenes Sentralforbund (KS). Resultatet av forhandlingene var sett med PFF sine øyne skuffende. Spesielt var det skuffende at NFF og NMF ikke støttet PFF sine krav om forutsigbarhet for økonomiske investeringer i praksisene.

 

PFF sendte tidligere ut sine krav i forbindelse med reforhandlingen til medlemmene. Kravene var basert på mottatte innspill fra medlemmer, erfaringer PFF har gjort siden siste reforhandling i 2017 og et konstatert behov for gjennomgripende redaksjonelle endringer for å eliminere muligheten for misforståelser og feil i gjeldende versjon.

 

PFF sine krav var i første rekke basert på å gjøre forholdene for utøverne så forutsigbare som mulig i forbindelse med praksisoverdragelser. Dette for å sikre at standarden på praksisen vedlikeholdes og forbedres gjennom hele praksisens levetid, og redusere muligheten for økonomisk tap dersom en fysioterapeut med driftsavtale av uforutsette grunner må avslutte sin virksomhet.


I forkant av forhandlingene hadde PFF møter med de øvrige fysioterapiorganisasjonene NFF og NMF for å få støtte til å fremme krav om forutsigbarhet, men dessverre møtte vi så å si ingen forståelse for dette. Det lyktes heller ikke å få gode begrunnelser fra NFF og NMF for at de ikke ville støtte disse kravene.

Les hele skrivet fra generalsekretær Henning Jensen her (PDF)

Se hele ASA 4313 for perioden 2019-2020 her (PDF)
 

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
2