Digital veiledning for fysioterapeuter

Digital veiledning for fysioterapeuter

Publ: 01.05.2024
Når fysioterapeuter bruker digitale verktøy på en virkningsfull måte, lykkes pasientene bedre med endringer som gir god helse, mindre smerter og bedre funksjon. Samtidig får vi mer varierte og fleksible...
Helse-Norge – nærmer vi oss kanten av stupet?

Helse-Norge – nærmer vi oss kanten av stupet?

Publ: 01.05.2024
Helsevesenet i Norge står overfor betydelige utfordringer i årene som kommer. Tidligere var distriktene som slet med å rekruttere helsepersonell. Nå er dette også et økende problem i mer sentrale...
Fordeler og ulemper ved  bruk av kunstig intelligens i fysioterapeutisk rehabilitering

Fordeler og ulemper ved bruk av kunstig intelligens i fysioterapeutisk rehabilitering

Publ: 01.03.2024
30. november 2022 lanserte OpenAI ChatGPT, som har forandret spillereglene våre for alltid. I løpet av rekordtid ble den KI-drevne chatboten en global sensasjon og viste verden det utrolige potensialet...
Slik motiverer du pasienten til trening og andre sunne vaner

Slik motiverer du pasienten til trening og andre sunne vaner

Publ: 01.12.2023
Vi fysioterapeuter snakker ofte med pasienter om hva de bør gjøre for å få mindre smerter, bedre funksjon og bedre helse. Vi lærer dem trenings -eller rehabiliteringsøvelser og lager individuelle...
Velferdsparadokset Norge

Velferdsparadokset Norge

Publ: 01.10.2023
Norge har et helsevesen i verdenseliten, og et nivå på velferdsordningene de fleste andre land i verden når til anklene. På tross av dette, står vi også på et mer...
Motiverende intervju

Motiverende intervju

Publ: 01.03.2023
Hvordan vi kommuniserer og ordlegger oss i møtet med pasienter, kan være avgjørende for å skape motivasjon hos pasienten. Denne artikkelen gir et lite innblikk i motiverende intervju (MI) og...
Refleksjoner rundt manuellterapiens rolle i 2023

Refleksjoner rundt manuellterapiens rolle i 2023

Publ: 01.03.2023
En vitenskapelig bølge skylte innover fagene våre på starten av 2000-tallet. Fra å være tradisjonsrike fag med erfarings- og ofte mentorbasert praksisgrunnlag, skulle man over natten være vitenskapelig etterrettelig og...
Engels pendel

Engels pendel

Publ: 01.12.2022
Da George Engel fremsatte den biopsykososiale modellen som et rammeverk for å drive forskning og praksis i 1977, er det usikkert hvordan han ville sett på nåtidens diskusjon om hvordan...
Hvor redd er du for at....?

Hvor redd er du for at....?

Publ: 01.10.2022
Før sommeren holdt jeg et foredrag der jeg diskuterte hvordan psykososiale faktorer påvirket utfallet av skulder- og albuekirurgi. Under foredraget spurte en av deltakerne hva vi skulle se etter. Hva...
Hvordan har du det – egentlig?

Hvordan har du det – egentlig?

Publ: 01.07.2022
Vi skal jobbe i et biopsykososialt system, men vi kan vel være enige om at tradisjonen vår er forankret i det biomedisinske og at det det er denne delen som...
Inkompatibel trening

Inkompatibel trening

Publ: 01.03.2022
Vårt syn på pasienters komplekse smerteopplevelser har i lang tid vært vurdert gjennom en kvantitativ linse. Pasienters liv og subjektive forståelse destilleres ned til sterile variabler i et regneark, og...
Hvor skal vi herfra?

Hvor skal vi herfra?

Publ: 01.10.2021
Dette er ingen fasit. Det er heller ingen dypdykkende utredning om hvilke veier fysioterapifaget kan eller bør ta. Det er mitt personlige forsøk på å problematisere om dagens faglige debattklima...
1
2
3
Sponsorer
2