Praksisdrift

Internkontroll

Som selvstendig næringsdrivende fysioterapeut må man sørge for internkontrollsystem på instituttet. PFF har utviklet et internkontroll-system som skal være en nyttig og enkel hjelp for privatpraktiserende fysioterapeuter i hverdagen.
 

Hva er internkontroll?

 

Sitat fra internkontrollforskriften:

Gode og sikre arbeidsvaner, klare ansvarsforhold, godt samarbeid, ryddige lokaler, sikre produkter og forbrukertjenester gir kvalitet i arbeidet og bedre resultater. Det er dette systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll) egentlig dreier seg om. Noen som følger opp, også hvis noe går galt, er kvalitetsarbeid i praksis.

De beste resultater kommer med systematiske forbedringer, ikke ved skippertak. Riktig gjort første gang lønner seg. Det er dårlig butikk å ta sjanser. Det er bedre og billigere å forebygge enn å reparere. Det er viktig at alle deltar aktivt i arbeidet samtidig som ledelsen må ta sitt ansvar. Kunnskap og kompetanse må vedlikeholdes - det er en forutsetning for å få et systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet til å fungere. Lykke til med en bedre hverdag!

Gode og sikre arbeidsvaner, klare ansvarsforhold, godt samarbeid, ryddige lokaler, sikre produkter og forbrukertjenester gir kvalitet i arbeidet og bedre resultater.


 


Plikt til å ha internkontroll-rutiner
 

Som selvstendig næringsdrivende fysioterapeut må det være internkontrollsystem på instituttet. Blant annet skal maskiner og utstyr registreres og vedlikehold skal være satt i system.

PFF har utviklet et internkontroll-system for privatpraktiserende fysioterapeuter. Systemet kan betjenes via en ringperm der all dokumentasjon er systematisert. Videre kan du installere systemet på en PC slik at du kan skrive ut ekstyra sider av de forskjellige skjemaene, og raskt få oversikt over fremgangsmåtene ved bruk av systemet.

PFF’s internkontrollsystem leveres i en praktisk oppsatt perm med innlagt CD-rom, slik at systemet også kan opereres fra PC. Systemet er lett å implementere på instituttet med ferdiglagde skjemaer for oppstart og vedlikehold. Videre inneholder det alt av lover og regler som måtte gjelde for drift av fysioterapi-praksis, disse kan enkelt oppdateres via internett.

Når du setter disketten i datamaskinen starter denne automatisk, og du har en god oversikt over de forskjellige delene systemet består av. Bestill PFF's internkontrollsystem i dag, og du har et oppegående system som ivaretar instituttets behov i henhold til gjeldende lover og regler i løpet av kort tid.


Kontakt PFF's Sekretatiat for opplysning om pris og levering.

 

Personvern – en del av internkontrollsystemet


Personvern er et område som i likhet med de øvrige aktivitetene på instituttet løpende skal følges opp for å sikre at det til enhver tid fungerer etter hensikten, og at feil blir rettet og forebygget for fremtiden.

Ny lov om personvern trådte i kraft den 20.07.2018, noe de fleste har merket ved at de har mottatt en mengde e-poster med spørsmål om samtykke til å motta henvendelser fra forskjellige aktører innen markedsføring, salg, informasjonsformidling m.v., eller pop-up’s som ber om samtykke til bruk av «cookies» når du besøker nettsider.

For fysioterapeuter medfører denne loven også en rekke krav vi må forholde oss til i forhold til å behandle pasientopplysninger. Det er ikke nokk at ditt journalsystem (EPJ) fyller kravene i loven om personvern og informasjonssikkerhet, det er også krav til det fysiske miljøet, datautstyret og kommunikasjonsformer. Se vedlegg for mer info. 

Presentasjon av internkontroll og GDPR 2019 (PDF)
Detaljer internkontroll og GDPR 2019 (PDF)
Om internkontroll (PDF)
Informasjon om GDPR og EPJ-systemer august 2018 (PDF)
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon