Praksisdrift

Internkontroll

Som selvstendig næringsdrivende fysioterapeut, må man sørge for å ha internkontrollsystem på instituttet. PFF har utviklet et slikt system, som skal være et nyttig og enkelt hjelpemiddel for privatpraktiserende fysioterapeuter i hverdagen.
 

Hva er internkontroll?

 

Sitat fra internkontrollforskriften:

Gode og sikre arbeidsvaner, klare ansvarsforhold, godt samarbeid, ryddige lokaler, sikre produkter og forbrukertjenester gir kvalitet i arbeidet og dermed bedre resultater. Det er dette systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll) egentlig dreier seg om. Kvalitetsarbeid i praksis handler blant annet om at noen følger opp, også hvis noe går galt. De beste resultatene kommer med systematiske forbedringer, ikke ved skippertak. Det lønner seg å gjøre det riktig fra begynnelsen, og det er dårlig butikk å ta sjanser. Det er viktig at alle deltar aktivt i arbeidet, samtidig som ledelsen må ta sitt ansvar. Kunnskap og kompetanse må vedlikeholdes - det er en forutsetning for å få et systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet til å fungere. Lykke til med en bedre hverdag!

Gode og sikre arbeidsvaner, klare ansvarsforhold, godt samarbeid, ryddige lokaler, sikre produkter og forbrukertjenester gir kvalitet i arbeidet og dermed bedre resultater.


 


Plikt til å ha internkontroll-rutiner
 

Som selvstendig næringsdrivende fysioterapeut må det være internkontrollsystem på instituttet.Maskiner og utstyr skal registreres og vedlikehold skal være satt i system. PFF har derfor utviklet et internkontrollsystem for privatpraktiserende fysioterapeuter. Systemet kan betjenes via en ringperm, der all dokumentasjon er systematisert. Videre kan du installere systemet på en PC, slik at du kan skrive ut ekstra sider av de forskjellige skjemaene, og samtidig raskt få oversikt over fremgangsmåtene ved bruk av systemet.
 

PFF’s internkontrollsystem leveres i en praktisk oppsatt perm med innlagt CD-rom, slik at systemet også kan opereres fra PC. Systemet er lett å implementere på instituttet, med ferdiglagde skjemaer for oppstart og vedlikehold. Videre inneholder det alt av lover og regler som måtte gjelde for drift av fysioterapipraksis - disse kan enkelt oppdateres via internett. Når du setter disketten i datamaskinen starter denne automatisk, og du har en god oversikt over de forskjellige delene systemet består av.

Bestill PFF's internkontrollsystem i dag, og du har et oppegående system som ivaretar instituttets behov i henhold til gjeldende lover og regler i løpet av kort tid.


Kontakt PFF's Sekretatiat for opplysning om pris og levering.

 

Personvern – en del av internkontrollsystemet


Personvern er et område som i likhet med de øvrige aktivitetene på instituttet skal følges opp løpende, for å sikre at det til enhver tid fungerer etter hensikten, og for å sørge for at feil blir rettet opp og forebygget for fremtiden.

Ny lov om personvern trådte i kraft den 20.07.2018. Dette har de fleste merket, ved at de har mottatt en mengde e-poster med spørsmål om samtykke til å motta henvendelser fra forskjellige aktører innen markedsføring, salg, informasjonsformidling m.v., eller pop-up’s som ber om samtykke til bruk av «cookies» når du besøker nettsider. For fysioterapeuter medfører denne loven også en rekke krav vi må forholde oss til når det gjelder det å behandle pasientopplysninger. Det er ikke nok at ditt journalsystem (EPJ) fyller kravene i loven om personvern og informasjonssikkerhet, det er også krav til det fysiske miljøet, datautstyr og kommunikasjonsformer.

Se vedlegg for mer info.


 

Detaljer internkontroll og GDPR 2023 (PDF)
Presentasjon av internkontroll og GDPR 2023 (PDF)
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon