Top Image

PFF med forslag til EPJ-systemers funksjonalitet

Redusert tilgjengelighet til support og tilgang til ProMed sitt ASP-baserte EPJ-system denne høsten har aktualisert problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med bruken av EPJ. PFF har hatt mange henvendelser fra medlemmer som har fått mye ekstraarbeid på grunn av at de i perioder ikke har hatt tilgang til sine data i sitt ASP-baserte EPJ-system. PFF har av denne grunnen vært med på en felles henvendelse til Helse- og omsorgsdepartementet og har foreslått krav til EPJ-leverandører som skal begrense ulempene ved manglende tilgang.

Lese hele innlegget her.
 

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
2
3