Top Image

Informasjon og anbefalinger til instituttene

Regjeringen har iverksatt omfattende tiltak mot spredning av smitte av viruset Covid-19. Dette omfatter blant annet stengning av virksomheter og møteforbud. Vedtaket kan i sin helhet leses her.
 

Det hersker fremdeles stor usikkerhet blant fysioterapeuter, om dette også gjelder fysikalske institutter. PFF har ikke oppfattet at dette er tilfellet, siden helse- og omsorgstjenester skal opprettholdes. PFF har heller ikke mottatt noen informasjon fra myndighetene om at dette er tilfellet, men situasjonen kan fort endre seg. Oppdatert informasjon vil bli sendt ut fortløpende ved endringer.
 

Det er imidlertid en del restriksjoner fysioterapeuter må forholde seg til for å unngå spredning av viruset, disse er listet opp i eget dokument.

I de tilfeller der fysikalske institutter pålegges å stenge, jobber PFF med et krav om kompensasjon for tapte inntekter til myndighetene. PFF anser det som viktig at ikke instituttene og de som jobber som privatpraktiserende fysioterapeuter med eller uten driftsavtaler kommer ut i et økonomisk uføre som vil medfører konkurser for personlige utøvere eller foretak.


PFF oppfordrer alle medlemmer til å følge med på utviklingen via nedenstående informasjonskilder og ved å sjekke e-posten jevnlig.


Les hele dokumentet her (PDF)


Regjeringens har lagt frem strakstiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset:

LES INFO TIL INSTITUTTER SOM ER ARBEIDSGIVERE (PDF)


Følgende dokumenter/plakater kan skrives ut og henges opp på klinikken:

Generelle hygieneråd (PDF med link)

Informasjon til besøkende (Word)
 
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker