Top Image

Bli medlem i PFF og vær med på å påvirke fremtidens fysioterapi!

PFF er forbundet for deg som jobber som privatpraktiserende fysioterapeut, både for dere med og uten kommunal avtale. PFF arbeider aktivt for å styrke inntekts- og arbeidsvilkår for næringsdrivende fysioterapeuter, og har forhandlingsrett om takster og sentrale avtaler med kommunene. PFF er også representert i både fysiofondets styre og muskel- og skjelettrådet. Vi setter stor pris på våre medlemmer, siden en stor medlemsmasse gjør det lettere å få tyngde nok til å utrette endringer for fysioterapitjenesten i Norge.

PFF er godkjenningsinstans for spesialiteten i Muskel- og Skjelett Fysioterapi og Spesialist i Muskel- og Skjelett Ultralyd  (www.ultralydscanning.no)


PRISER MEDLEMSSKAP 2024

Turnusmedlem og student
Kr 0 (inkl. PDF-abonnement på fagbladet)

Nyutdannet - halv pris første to år
Kr 3.298,- årlig

Ordinært medlem
Kr 6.597,- årlig

Ektefelle/samboer
Kr 5.162,- årlig

Hvilende medlem
Kr 3.331,- årlig

Støttemedlem
Kr 1.222,- årlig

Spesialist ikke medlem
Kr 5.348,- ved registrering (1.171,- påfølgende år)

Fysioterapeut ikke næringsdrivende
Kr 1.078,- årlig

Kontingent rettshjelp
Kr. 256,- årlig (kreves inn sammen med kontingenten)

Abonnement blad
kr. 1.040,- årlig

I tillegg til prisen ovenfor kommer kontingent til kollektiv livsforsikring på 1.400,- pr. år.

For mer informasjon om priser og rettigheter, se vedlegg (PDF)

For mer informasjon om våre vedtekter og etiske regler, se her.

Top Image

Vi er her for deg

I og rundt styret i PFF jobber flere personer med mål om å bistå medlemmene våre der det måtte være behov. Som medlem i PFF kan du få hjelp av følgende:

1. Sekretariatet er bindeleddetet mellom medlemmer og styret. Sekretariatet er behjelpelig med alt fra adresseendringer til bistand vedrørende din daglige praksis. Er det saker sekretariatet ikke har kompetanse til å hjelpe deg med, henvises du videre til den i styret/utvalget som innehar den nødvendige kompetansen.

2. Generalsekretæren hjelper deg med spørsmål om takster, driftstilskudd eller annet faglig eller fagpolitisk. Dette gjelder også spørsmål om drift og regnskap, samt andre administrative tiltak. Her kan man komme med innspill og ønsker om saker som PFF skal ta opp. PFF hjelper deg også med personlig og juridisk bistand i konflikter med myndigheter, pasienter eller kolleger.

3. Studentkontakten hjelper deg med spørsmål om studier, autorisasjon og lignende. Kontakt Fredrik Amlien, som kan nås på Fredrik.Amlien@fysioterapi.org eller tlf 918 60 695.

4. Kursansvarlig kan hjelpe deg med spørsmål om kurs og mottar gjerne ønsker om kurs. Kontakt Christopher Vagnild på tlf 930 72 605 eller christopher.vagnild@fysioterapi.org dersom du har spørsmål vedrørende våre kurs.

5. Kollegahjelp kan du henvende deg til dersom du har du problemer i hverdagen som går på din funksjon som privatpraktiserende fysioterapeut. Kontakt generalsekretær Henning Jensen på tlf 913 51 337 eller henning.jensen@fysioterapi.org ved spørsmål. 
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon