Top Image

Forsikring

PFF har inngått forsikringsavtale med IF Forsikringspartner, og vi har forhandlet frem gode priser for våre medlemmer.

Dette er spesielle produkter som er laget og priset for PFF:
  • Livsforsikring
  • Sykeavbrudd (gjelder ved 80 % sykemelding)
  • Personalforsikring ved uførhet
 
Øvrige produkter som vi kan tilby er standardiserte produkter i If, men disse prises med PFF-rabatt. Premiene vil være avhengig av faktorer som sted og byggemåte, som gjør at prisene vil variere fra medlemsbedrift til medlemsbedrift. 

Aktuelle forsikringer er:
  • Pensjon (Danica)
  • Klinikkforsikring
  • Helseforsikring
  • Reiseforsikring
  • Bilforsikring

Les hele forsikringsavtalen vår med IF her (PDF).

Les informasjonsskrivet om pensjon her (PDF). 

Se også siden "Rettshjelps- og forsikringsordning" for mer informasjon.
 
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon