Smerter fra iliosacralledd

Av pasienter med lavere korsryggsmerter er det anslått av 10-30 % at iliosacralleddet (IS) er en smertegenerator. Ved traume eller en underliggende systemisk sykdom (f. eks. mb Bektrew) synes det å være en åpenbar sammenheng mellom årsak og plagg, men forskningen gir oss lite svar på sammenhengene til at noen utvikler bekkenleddsmerter. Er det høna eller egget? (1) Vi vet at smerter fra IS kan opptre som følge av andre regionale plager som lumbale diskogene smerter, radikulopati, fasettleddsyndrom, hoftepatologi eller inflammasjon ved symfysen. Teoretisk kan denne årsakskjeden også gå motsatt vei. Per nå er gullstandard for å påvise smerter i IS ledd en diagnostisk blokade, men selv denne evidensen for injeksjoner i leddet er tvetydig (2).

Les hele artikkelen her (PDF). 
 
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
2