Mobiliseringsteknikker for bekken

Iliosacralleddene er strukturer som påvirkes av sterke krefter og et område assosiert med smerter og endre bevegelse hos pasienter. Vi skal ikke så mange år tilbake før man i skolemedisin så helt bort fra bevegelse i dette leddet, men at det er bevegelse der (enn om veldig få grader), så er de fleste enige om at det er der. I hvor stor grad vi kan identifisere og diagnostisere nedsatt bevegelighet i et iliosacralledd gjennom palpasjon og klinisk undersøkelse har vært mye debattert, og forskningen viser vel at vi ikke kan gjøre dette på en reliabel og reproduserbar måte. Vi vet dessuten at de to iliosacralleddene sjelden er symmetrisk utformet, så asymmetriske bevegelsesutslag eller posisjonering på de to iliosakrale leddene hadde uansett ikke vært en god indikasjon for at «noe står feil» eller er «ute av posisjon».

Les hele artikkelen her (PDF).

 
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
2