Top Image

Resultater fra Helfo sin spørreundersøkelse

Helfo gjennomførte i mars i år en spørreundersøkelse for å kartlegge helseaktørenes opplevelse av Helfos tjenester. Målet med undersøkelsen var å få kunnskap til å forbedre og videreutvikle tjenestene sine. Resultatrapporten er nå klar.

Spørreundersøkelsen ble rettet mot alle behandlere som Helfo har avtale med. Den ble sendt ut med e-post av Rambøll Management Consulting, på vegne av Helfo. Formålet med undersøkelsen var å finne ut hvilken tillit helseaktørene har til Helfos forvaltning av refusjonsordningen, og hvor lett eller vanskelig det er for helseaktørene å etterleve ordningen.
 

- Helfos ledergruppe og Helsedirektoratets ledelse skal identifisere hvilke områder som det er viktig å bevare resultatene og hvor vi må få til forbedringer. Vi må også ta stilling til hvordan vi skal involvere brukerne i det videre arbeidet, sier Jan Mathisen, direktør i Helfo.

God deltakelse
Totalt var det nesten 21 000 helseaktører som fikk tilsendt undersøkelsen. 22 prosent (4696 helseaktører) har svart på hele undersøkelsen og fire prosent (787 helseaktører) har svart på noen av spørsmålene. Alle svar inngår i datagrunnlaget som har blitt analysert.

Ved undersøkelser av denne størrelsen og ved første gangs gjennomføring, anses en svarprosent på mellom 20 og 30 prosent som et godt resultat.

Høy tillit
Resultatene fra undersøkelsen viser blant annet at

  • 89 prosent av helseaktørene har tillit til at Helfo har gode rutiner knyttet til utbetaling, og at vi oppdager eventuelle feil (helseaktører som registrerer feil takst, skriver en ufullstendig diagnose etc.)
  • 93 prosent mener at Helfo håndterer refusjonskravene på en effektiv måte

Etterlevelse
På spørsmål om hvor enkelt eller vanskelig helseaktørene syns det er å etterleve refusjonsordningen, svarte

  • 97 prosent at det er deres eget ansvar å holde seg oppdatert på hvilken takst de skal bruke, samtidig som mange også stoler på EPJ-systemet og at Helfo holder dem oppdatert
  • 83 prosent at det er enkelt å sende inn regninger med riktige takster


Takk til alle som deltok
- Helfo ønsker å takke alle som har deltatt i årets undersøkelse. Det er viktig for oss at flest mulig deltar og gir ærlige svar, slik at vi får korrekt tilbakemelding på hvordan vi kan lage enda bedre tjenester for brukerne våre. Undersøkelsen skal gjentas årlig frem til og med 2026, så jeg oppfordrer alle behandlere som får tilsendt undersøkelsen på e-post til å delta i de kommende undersøkelsene, sier Jan Mathisen, direktør i Helfo.

Alle svar i undersøkelsen har blitt behandlet anonymt og i henhold til personvernreglene.

 

Har du spørsmål til undersøkelsen eller resultatrapporten?
Da kan du sende en e-post, hvor du skriver «spørreundersøkelse 2023» i emnefeltet, til post@helfo.noFakta om Helfo:
Helfo er Helsedirektoratets ytre etat og forvalter årlig om lag 42 milliarder kroner. Dette omfatter oppgjør fra folketrygden til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet. Helfo mottar årlig om lag 1,1 millioner refusjonskrav fra helseaktører og utbetaler 28,8 milliarder kroner i behandlingsrefusjoner.


Du kan lese mer om resultatene her (PDF)

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
2