Top Image

Stress

Av Lars Martin Fischer

Vi har lenge ment at belastninger som stress kan gi seg utslag i muskel- og skjelettplager, men forstår vi hvordan og klarer vi i så å formidle denne kunnskapen til våre pasienter på en forståelig måte så de kan komme seg videre? Stress – er det vårt bord?

Det har nok i lang tid vært aksept for at stress kan gi smerter, både i våre manuellmedisinske miljøer, i psykologien og skolemedisinen. Det dualistiske synet, med et tydelig skille mellom psyke og soma, er forhåpentligvis nå noe de fleste helseprofesjoner har forkastet, men har denne rekonseptualiseringen gjort noe med hvordan vi behandler pasientene våre, snakker med dem om smerte og stress? Dette paradigmeskiftet setter store krav til oss og å tilegne oss ny kunnskap fra tidligere så perifere fagfelt som psykologi, neurologi, endokrinologi og immunologi. Det er lett å gå seg vill i detaljer om neuroanatomi og miste motet. Jeg vil her prøve å gi et noe håndterlig begrep om stress, men det blir langt fra noen komplett gjennomgang av hva stress er eller hvordan vår stressrespons fungerer, til det er temaet alt for kompleks og min kunnskap totalt utilstrekkelig.

LES MER I FAGBLADET
 
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
2