Top Image

REFORHANDLING AV ASA 4313

PFF er fornøyd  med utfallet av årets reforhandling  av ASA 4313

PFF stilte en rekke krav til endringer/tilføyelser med hensikt å gjøre den reviderte ASA 4313 så tydelig som mulig, slik at den blir en god veiledning til kommunene, fysioterapeutene og tvistløsningsnemden. PFF fikk gjennomslag for flere av sine krav, men ikke alle.

Les om kravene til PFF her (PDF)

PFF møtte dessverre  motstand på enkelte av kravene som ble stilt for å sikre mer forutsigbare driftsforhold for klinikkene ved blant annet virksomhetsoverganger og nedtrappinger. PFF stilte også krav om å innføre en «bunnverdi» for goodwill på praksiser som etableres ved tildeling av nyopprettet hjemmel. Dette for å redusere den økonomiske risikoen det er å etablere en ny praksis. Man har i dag ikke hatt rett til å fremme krav om goodwill, eller få kompensert for dette ved inndragning, dersom man ikke har drevet praksisen i minst 3 år.  Dette og mye mer vil PFF fortsette å jobbe for ved neste reforhandling.

Oppdatert versjon av ASA4313, inkludert protokoll for forhandlingene, ligger tilgjengelig under "PRAKSISDRIFT":
https://fysioterapi.org/praksisdrift-takster-og-driftstilskudd/takster-og-driftstilskudd

 
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
2
3