Top Image

PFF og NFF gikk fra takstforhandlingene

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) valgte sammen med Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) å forlate forhandlingsbordet i helse- og omsorgsdepartementet sent onsdag kveld. PFF mener ikke statens tilbud var tilstrekkelig til å dekke inn de store kostnadsøkningene fysioterapeuter har hatt, eller til å sikre en inntektsutvikling på linje med lønnsutviklingen i samfunnet for øvrig.
 

Avgjørelsen om å forlate forhandlingene, falt etter at det ble klart at det ikke ble noe ekstra løft for takst A3a. Sammenholdt med at rammetilbudet fra staten/KS var betydelig lavere enn det PFF hadde krevd i forkant av forhandlingene, og at staten/KS avviste alle våre krav om kompensasjon for sterkt økende priser i siste halvdel av inneværende periode, valgte PFF etter en samlet vurdering ikke å fortsette forhandlingene.

«Det er et veldig skuffende resultat. Vi har møtt en motvillig forhandlingspart som ikke har hørt våre krav » sier forhandlingsdelegasjonen fra PFF-styret.

 

PFF er skuffet over at staten/KS åpenbart ikke er tar inn over seg at fysioterapeuter med avtaler er i en spesiell situasjon som næringsdrivende, idet det ikke er anledning til å justere prisene på tjenestene ved økte og uforutsette utgifter som kommer til. PFF mener derfor det er nødvendig med en ordning der slike justeringer foretas i etterkant, når det er klart hvordan kostnadsutviklingen har vært i forhold til det som var forutsatt ved forrige forhandling. Manglende kompensasjon medfører en inntektsnedgang, og denne har de seneste årene vært betydelig. En inntektsnedgang må nødvendigvis også medføre innsparinger på utgiftene i klinikkene, og dermed en senkning av standarden. PFF er overrasket over at staten/KS ikke er mer opptatt av å sørge for at betingelsene for å opprettholde en god fysioterapitjeneste i kommunene vedlikeholdes.
 

«Vi ble dessverre ikke møtt på noen av våre krav om å styrke tjenesten eller rammen. Dette sammen med ingen Covid-kompensasjon eller kompensering for stadige økte utgifter ledet til at vi ikke kunne akseptere årets forhandlinger og forlot bordet sammen med NFF», forklarer Christer Nordby, som sitter i fagpolitisk utvalg i PFF.
PFF sin forhandlingsdelegasjonen (bilde tatt før forhandlingene startet), fra venstre Henning Jensen, Trond Dalaker, Arne Strand og Christer Nordby. 
 

Veien videre

Når forhandlingene er brutt, blir veien videre at staten/KS fastsetter de nye takstene og sender resultatet av dette til organisasjonene. PFF vil da videresende resultatet til medlemmene, med nye takster gjelder fra 01.07.2022.

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
2