Informasjon om kontingent og forsikringsordning

Informasjon om kontingent og forsikringsordning

Publ: 22.12.2020
Endringer i forsikring PFF har fornyet avtalen med If ved Forsikringspartner AS. Prisene er justert, og det er gjort følgende endringer:   Sykeavbruddsforsikringen gjelder nå fra 80 % sykmelding. På grunn av stor...
Nytt om frikort, takster og oppgjør

Nytt om frikort, takster og oppgjør

Publ: 14.12.2020
Et felles frikort fra 1. januar 2021 I statsbudsjettet for 2021 er det foreslått at frikort for egenandelstak 1 og 2 slås sammen til et felles frikort fra 1. januar 2021....
Vedlikehold av spesialisttittelen

Vedlikehold av spesialisttittelen

Publ: 23.11.2020
Korona-pandemien har preget store deler av 2020, og i den forbindelse har mange kurs og kongresser blitt avlyst. Derfor har Spesialistrådet til PFF besluttet følgende: Alle som nå er spesialister og...
Oppdatering om smittevern og kompensasjonsordning

Oppdatering om smittevern og kompensasjonsordning

Publ: 22.11.2020
Det har blitt foreslått endring og forlengelse av kompensasjonsordningen for faste uunngåelige utgifter. Dette er det flertall i Stortinget for, og det vil sannsynligvis bli vedtatt innen kort tid.   Den økende smitten...
Anbefalinger angående de siste smittevernreglene

Anbefalinger angående de siste smittevernreglene

Publ: 08.11.2020
Siden Covid-19 fremdeles herjer i samfunnet, og smitten er økende, er godt smittevern viktigere enn noen gang. Fysikalske institutter kan fremdeles holde åpnet, men PFF anbefaler følgende basert på dagens...
Nye takster fra 01.11.2020 til 31.12.2020

Nye takster fra 01.11.2020 til 31.12.2020

Publ: 01.11.2020
Helse- og omsorgsdepartementet har fastsatt takster for de kommende 2 månedene   Etter forslag fra PFF og NMF er det tilført en ny takst som gjelder Ultralyddiagnostikk. Denne taksten kan brukes sammen...
Arbeid med spesialistordningen og takstsystemet

Arbeid med spesialistordningen og takstsystemet

Publ: 15.10.2020
PFF har innledet samarbeid med OMI Norden om å jobbe sammen for å få godkjent Spesialist Tittel for å kunne heve økt takst (A8/A2K).   Noen fysioterapeuter har selv forsøkt å erverve...
Gratis medlemskap for studenter og halv pris for nyutdannede!

Gratis medlemskap for studenter og halv pris for nyutdannede!

Publ: 05.10.2020
Er du student, turnus eller nyutdannet? Visste du at PFF tilbyr gratis medlemsskap for alle studenter og turnuskandidater? De 2 første årene etter endt utdannelse får du også halv pris. Som...
Brudd i takstforhandlingene

Brudd i takstforhandlingene

Publ: 24.09.2020
Forhandlingene om takster og driftstilskudd mellom staten/KS og fysioterapiorganisasjonene NFF, NMF og PFF ble i dag brutt av fysioterapeutene. Bruddet skyldtes at staten/KS sitt tilbud ble vurdert å være for...
Årets fjerde fagblad tilgjengelig på nett

Årets fjerde fagblad tilgjengelig på nett

Publ: 16.09.2020
Den fjerde utgave av "Fysioterapi i privat praksis" 2020 er nå tilgjengelig på våre nettsider! Denne versjonen har kun elektronisk publisering,    Her kan du lese om det dagsaktuelle temaet overtesting, overmedisinering...
Forlenger midlertidige takstendringer

Forlenger midlertidige takstendringer

Publ: 26.08.2020
På grunn av koronasituasjonen ble det i mars og april innført flere midlertidige takstendringer for blant annet fysioterapeuter. Dette for å kunne bidra til god og målrettet pasientoppfølging også under...
ASA 4313 - oppsigelse til reforhandling (oppdatering)

ASA 4313 - oppsigelse til reforhandling (oppdatering)

Publ: 26.08.2020
Det har tidligere blitt annonsert at PFF har sagt opp ASA 4313 for reforhandling til utgangen av 2020. PFF har nå fått svar fra Kommunenes Sentralforbund på oppsigelsen med en...
Forrige
1
...
2
3
4
...
9
Neste
Sponsorer
1
2
3