Top Image

Takstforhandlinger 2018: Ny avtale og protokoll, samt oppdaterte takster og egenandeler

I mai og juni i år har det blitt avholdt forhandlinger mellom Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund og staten/KS om revisjon av avtalen om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med driftsavtale med kommunene for perioden 1. juli 2018 - 30. juni 2019. 

Les hele protokollen og avtalen for forhandlingene og oppdaterte takster/egenandeler her.

De nye takstene gjelder fra 01.07.2018, og disse gjelder til og med 30.09.2018. Etter denne datoen kommer ny forskrift og takst-dokumenter, grunnet endring av A2-takstene. A2-takstene får ny struktur og blir lik A8 og A9 takstene, med en A2a takst på 20 min og en tilleggstakst A2b på 10 min som kan legges til opptil 7 ganger, slik at tidsintervallet er dekket inn opptil 90 min.

Driftstilskuddet går samtidig opp fra 421 020,- til 444 600,-.

Les mer om takstforskriften på Lovdata.no:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-06-22-1020
 
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
2