Top Image

Forslag om henvisningsrett til bildediagnostikk for fysioterapeuter

PFF sender forslag til Helse- og omsorgsdepartementet om at fysioterapeuter gis utdanning i henvisning til bildediagnostikk og gis en slik rettighet innen bestemte rammer.

PFF fremmer forslag om at fysioterapeuter gis anledning til å henvise til bildediagnostikk i likhet med manuellterapeuter og kiropraktorer. Forslaget er begrunnet med at det vil avlaste fastlegene som i dag må foreta vurdering og henvisning av pasient som er i behandling hos fysioterapeut etter forslag fra fysioterapeuten. Samtidig unngås «dobbeltarbeid» av lege og fysioterapeut, som begge er i tjenester med store kapasitetsproblemer, og det oppnås en vesentlig tidsreduksjon i pasientens behandlingsforløp.

I tillegg til disse fordelene, reduseres statens utgifter siden refusjonsberettiget dobbeltarbeid unngås. PFF mener at denne henvisningsretten skal være begrenset til tilstander i muskel- og skjelettsystemet, og at det må knyttes kompetansekrav til den lik de som gjelder for manuellterapeuter ved henvisning til bildediagnostikk.

Les hele dokumentet som har blitt sendt til HOD her (PDF). 

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
2