Top Image

Fungerende og foreslåtte støtteordninger - korona

Det er igjen oppstått en situasjon med mye smitte i befolkningen, og i den forbindelse redusert inntekt for fysioterapeuter i form av at pasienter ikke kan møte opp grunnet symptomer fra luftveiene, karantene eller at fysioterapeuten selv kommer i karantene. Uteblivelse fra time kan etter reglene belastes pasienten fullt ut (med honorartakst), men dette er metode som ikke er uten risiko, siden man da risikerer at pasienter kommer selv om de har vært nærkontakter, eller har begynnende beskjedne symptomer på luftveisinfeksjon. Mange fysioterapeuter unnlater derfor å belaste pasientene. Det er heller ikke mulighet for de med driftsavtaler til å kompensere for en generell inntektsnedgang ved å sette opp honoraret. Dette er bestemt av myndighetene og skiller dermed fysioterapeuter fra andre næringsdrivende helsepersonell, blant annet tannleger og kiropraktorer, som også har refusjonsrett,

Dersom fysioterapeuten selv blir syk eller må i karantene fører dette til et direkte inntektstap. Det er de færreste som har forsikring som dekker de første 16 dagene. I perioden fra 1. desember 21 til og med 30. juni 2022 har regjeringen vedtatt dekke sykefraværet fra dag 6. Informasjon om dette finner du HER. Sykepenger fra NAV dekkes med 80 % eller 100 % av personinntekten (opptil 6G), avhengig av hvilken dekningsgrad du har tegnet forsikring på. Det er også mulig å tegne tilleggsdekning som gjelder fra 1. dag. Det er ingen kompensasjon for utgiftene som fortsatt løper, men den midlertidige ordningen for inntektstap forlenges foreløpig til ut januar 2022.

PFF har jobbet for at det burde innføres en egen kompensasjonsordning for fysioterapeuter, siden dette er en gruppe som skiller seg vesentlig ut fra andre næringsdrivende som beskrevet ovenfor. PFF har begrunnet dette med at det er bedre at slike ordninger er utarbeidet på forhånd, slik at de er tilgjengelige når det trengs, og at man dermed unngår å skulle «oppfinne» dem i en presset akutt situasjon der det er vanskelig å komme til orde. Dette har ikke vunnet gehør hos hverken Kommunenes Sentralforbund eller Helse- og omsorgsdepartementet. Når det gjelder Kommunenes sentralforbund er det imidlertid praksis at driftstilskuddet ikke tilbakeholdes eller reduseres grunnet koronarelatert fravær, dette skjermer til en viss grad fysioterapeuter med driftsavtaler.

Tilgjengelige ordninger
I tillegg til de forbedrede vilkårene for sykeforsikringen ved sykdom, har ordningen for kompensasjon for tapt inntekt blitt forlenget foreløpig til den 31.01.2022. Les mer om dette HER, og flere detaljer HER.

Følgende hovedpunkter gjelder om støtten via denne ordningen:
1. Du må dekke de første 16 dagene selv, dette gjelder bare ved første søknad i et kalenderår.
2. Du får dekket 60 prosent av tapet på inntekter inntil 6G fra 1. november 2020
3. Du måenten ha et enkeltpersonforetak (ENK), et ansvarlig selskap (ANS), eller et ansvarlig selskap med delt ansvar (DA). Selskapet må være registrert før 1. mars 2020.
4. Du må være fylt 18 år, men ikke ha fylt 67 år.
5. For perioden november-desember vil kravet til omsetningsfall bli lempet på, fra 40 prosent i forrige periode, til 30 prosent. Samtidig vil maksimalt støttebeløp per bedrift/konsern blir redusert fra 20 millioner til 15 millioner kroner for tomånedersperioden.

Dersom du har hatt et inntektstap i november eller desember på minst 30 % kan du søke støtte. Fristen for å søke støtte for november er 31. desember. For nærmere informasjon og for å søke er det NAV som behandler dette HER.

Dersom du har ansatte på klinikken, er arbeidsgiverperioden redusert fra 16 til 5 dager, og det er planlagt endringer i permisjonsordningen.

I dag er det mye smitte blant barn og unge, og skoler og fritidsordninger er eller kan bli stengt ned. Det er også stor risiko for sykdom hos barn og unge, dermed vil foreldrene vanligvis måtte i karantene inntil situasjonen er avklart. Det kan derfor være aktuelt for foreldre å søke om omsorgspenger og dagpenger. Se nærmere om dette HER.

Regjeringen har den 14.12.2021 gitt en samlet oversikt over forslag til ordninger som skal gi økonomisk trygghet for de som rammes av følgene av den nye situasjonen med smittespredning. Tiltakene er ikke vedtatt i stortinget, og derfor heller ikke implementert i tilgjengelige søkeportaler. Les mer om regjeringens samlede oversikt over økonomiske tiltak HER.

Øvrige nyttige nettsteder om koronasituasjonen:
  • Folkehelseinstituttet har opplysninger og råd koronavirus, vaksinasjon, smittestopp og forebyggende tiltak
  • NAV har informasjon om støtteordninger ved permittering av ansatte, og hva som ellers gjelder av spesielle ordninger i koronasituasjonen
  • Helsedirektoratet gir nasjonale råd, informasjon og anbefalinger
  • Hos Helsenorge finner du informasjon om koronasertifikat, testing, karantene og isolasjon, reiser mm
Dersom du har ytterligere spørsmål i forbindelse med dette, er det fint om du tar kontakt med sekretariatet eller generalsekretær Henning Jensen, telefon 913 51 337.

PFF minner om at kommunene fortsatt plikter å levere smittevernutstyr til klinikkene. PFF anbefaler at du bruker munnbind og øyebeskyttelse i form av briller eller visir i kontakt med pasienter. Husk også de generelle reglene om hygiene (håndvask/sprit, avstand, lufting mv.).PFF ønsker alle en god jul og et godt nyttår!
 
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
2
3