Top Image

Personvern (GDPR) og EPJ-systemer

Ny lov om personvern trådte i kraft den 20.07.2018, noe de fleste har merket ved at de har mottatt en mengde e-poster med spørsmål om samtykke til å motta henvendelser fra forskjellige aktører innen markedsføring, salg, informasjonsformidling m.v., eller pop-up’s som ber om samtykke til bruk av «cookies» når du besøker nettsider.

For fysioterapeuter medfører denne loven også en rekke krav vi må forholde oss til i forhold til å behandle pasientopplysninger. Det er ikke nok at ditt journalsystem (EPJ) fyller kravene i loven om personvern og informasjonssikkerhet, det er også krav til det fysiske miljøet, datautstyret og kommunikasjonsformer.

Les hele skrivet fra generalsekretær Henning Jensen HER.

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
2
3