Oppdatert informasjon til instituttene

Det råder stor usikkerhet i kommunene om hvordan fysioterapipraksiser skal håndteres. Noen kommuner har beordret fullstendig stengning, mens andre har tillatt drift med en del begrensninger. Dette skyldes forskjellig tolkning av Helsedirektoratets vedtak om stengning av visse offentlige og private virksomheter.

Det har i den kaotiske situasjonen som råder vært vanskelig å fremskaffe førstehåndsinformasjon fra sentrale myndigheter, men det foreligger nå god informasjon om at forbud mot, og pålegg om stengning ikke omfatter fysioterapitjenesten. Vi anser at denne informasjonen er troverdig og korrekt sett i sammenheng med ordlyden i de anbefalingene og vedtakene som er fattet i sakens anledning.

PFF vil imidlertid ikke utelukke at det vil forekomme store lokale variasjoner mellom kommunene som kan gi gode begrunnelser for å fravike anbefalingen om at blant annet fysioterapitjenesten skal være tilgjengelig slik at det kan bli forskjell fra kommune til kommune.

PFF mener det er viktig at medlemmene får tilgang til denne informasjonen så fort som mulig slik at aktiviteten til kommende uke kan planlegges og forberedes i løpet av dagen eller i morgen tidlig. PFF oppsummerer derfor følgende:

▪ Driften ved fysioterapipraksiser skal opprettholdes for pasienter med størst behov
▪ Det skal iverksettes tiltak for reduksjon av smittefare og skjerming av utsatte pasientgrupper
▪ Visse typer virksomhet skal stenges

Les hele dokumentet her (PDF)

Se oppdatert versjon av "Informasjon til besøkende" (Word)
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker