Top Image

Nytt om frikort, takster og oppgjør

Et felles frikort fra 1. januar 2021
I statsbudsjettet for 2021 er det foreslått at frikort for egenandelstak 1 og 2 slås sammen til et felles frikort fra 1. januar 2021. Det nye sammenslåtte egenandelstaket foreslås satt til 2460 kroner. Forslaget vil bli behandlet i Stortinget 17. desember 2020.

Les mer om dette i vedlagte dokument «Sammenslåing av frikort egenandelstak 1 og 2»

Nye takster fra 01.01.2021
Takstoppgjøret som skulle hatt virkning fra 01.07.2020 ble som kjent forsinket og ble først iverksatt pr. 01.11.2020. Den ordinære rammen ble økt med 1,34 % på både driftstilskudd og takster. På grunn av forsinkelsen bestemte HOD at samlede økningen for 2. halvår 2020 skulle utbetales i november og desember hvilket førte til høyere takster i disse to månedene, mens den ordinære økningen skulle være gjeldende fra 01.01.2021. Takstene for perioden etter nyttår blir derfor lavere enn de var i november og desember. Det er bare refusjonen som er endret, egenandelene er de samme.

Se takstoversikt her

Les mer om driftstilskuddet, elektronisk oppgjør og annet nyttig informasjon her
 
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
2