Top Image

Nye nasjonale koronatiltak fra torsdag 9. desember

Grunnet økende smitte denne høsten av både delta- og omikronvarianter av korona, samt influensa og RS-viruset, innførte regjeringen under pressekonferanse i går, 7. desember, nye nasjonale begrensninger for de neste 4 ukene. Formålet er å begrense koronasmitte og presset på helsevesenet.  


PFF har foreløpig ikke fått noe mer informasjon enn det som ligger tilgjengelig på nettet, men vil informere alle medlemmer fortløpende. Under er de viktigste tiltakene for fysioterapeuter. De nye retningslinjene trer i kraft fra midnatt til torsdag 9. desember.
 

Munnbindpåbud:

Munnbind blir igjen påbudt i kontakt med helsevesenet, herunder fysioterapeuter og der det ikke er mulig å holde avstand på 1 meter. Det gjelder all en-til-en-virksomhet. Regjeringen kommenterte at munnbindpåbudet ikke skal gjelde for tjenester der dette er til hinder for at man kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge.

PFF anbefaler at alle fysioterapeuter og pasienter benytter munnbind på instituttene.


Pasienter med symptomer:

Pasienter med symptomer må holde seg hjemme. Dersom det oppstår symptomer under behandling; skal pasienten ta på munnbind snarest og gå hjem og teste seg. Ved positiv test bør pasienten oppfordres til å varsle fysioterapeuten, som gis anledning til å teste seg.


1-meteren gjeninnføres:

Anbefaling om 1 m avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære gjeninnføres. Regjeringen skriver i sin pressemelding at det gjøres unntak for voksne som jobber med tjenester for barn og unge og sårbare grupper.


Gruppetrening og trening:

Det anbefales at trening foregår utendørs dersom mulig, og at garderober holdes stengt.  

Dersom treningen må foregå innendørs er det nå krav om at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting. Treningssentre skal også registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.
 

For organiserte fritidsaktiviteter/trening innendørs anbefales at voksne over 20 år trener i grupper på maksimalt 20 personer. Det gis ikke konkrete anbefalinger om avstand og antall for barn og unge under 20 år som trener og deltar på idrettsarrangementer. Toppidrett kan gjennomføres som normalt.


Lufting:

Det anbefales at man lufter ut godt/har god ventilasjon i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, det vil si i pasientrom og treningsrom.


Omsorgskvoten ved syke barn varsles doblet:

Regjeringen foreslår å doble kvoten med antall dager man kan være hjemme med syke barn, også i 2022. Forslaget må vedtas i Stortinget før det er i kraft.


Økonomiske kompensasjonsordninger varsles innført:

Regjeringen varslet at de vil foreslå økonomiske kompensasjonstiltak for å dempe konsekvensene av smitteverntiltakene. Eventuelle nye økonomiske kompensasjonstiltak må vedtas i Stortinget, og vil komme senere.


Karantene:

Karanteneplikt for nærkontakter med en bekreftet smittet hvor det er mistanke om omikron, utvides til også å gjelde øvrige nærkontakter, ikke bare til husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
2