Fysioterapi i Privat praksis nr. 4 er nå tilgjengelig på nett

Årets fjerde fagblad kan nå leses i digital versjon:

https://www.fysioterapi.org/aktuelt-fagbladet/fysioterapi-i-privat-praksis
(Obs: Vedlegg kan ikke åpnes på mobil via link på Facebook. Gå inn på www.fysioterapi.org)

I denne utgaven av Fysioterapi i Privat Praksis kan du lese en artikkel om effekten av PRP-injeksjoner ved kneartrose, om lateral epikondylitt/epikondylalgia, optimal loading, atraumatisk skulderinstabilitet, trening for den hypermobile skulder og prognostiske faktorer for pasienter med skuldersmerter, i tillegg til en oppfølgende artikkel om BPPV. Styret har også skrevet et innlegg om utfordringer ved årets takstforhandlinger, som er nyttig lesning for de fleste privatpraktiserende fysioterapeuter. For de som ønsker ytterligere kunnskap om hvordan takstforhandlingene gjennomføres, kan lese mer om dette herGod høst og kos dere med fagbladet! 
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
2