Råd til privatpraktiserende fysioterapeuter

Vi går en usikker tid i vente med tanke på vårt inntekstgrunnlag fremover. Det er lovet økonomisk kompensasjon for næringsdrivende som har fått næringsforbud, men vi vet ennå ikke omfanget av dette. Det kan derfor være hensiktsmessig å forsøke å redusere utgifter der det er mulig.


Her er noen forslag:

1. Leieutgifter – privat og instituttet:
Hør med utleier om mulighet for å redusere husleie. Utleier kan være interessert i dette for å sikre at instituttet ikke går konkurs. Det kan være vanskelig for utleier å finne nye leietakere.
a. Utsette leie
b. Redusere leie en periode inntil driften gjenopptas
c. Redusere en periode, samle opp og betale når inntektene igjen er til stede

2. Faste utgifter:
Undersøk om det er mulig å sette noen kontrakter på vent
a. Vask og eventuelle andre tjenester som er basert på inngåtte avtaler
b. Leasingavtaler
c. Permittere ansatte

3. Lån, finanskostnader og avdrag:
a. Undersøke muligheten for å få et lån/kassakreditt om du ikke har det
b. Søke banken om avdragsfrihet for lån næringslån
c. Søke betalingsutsettelse i Lånekassen for studielån
d. Søke om avdragsfrihet for private lån

4. Offentlig utgifter:
a. Søke om nedsettelse av forskuddsskatten på www.altinn.no
Inntekten dette året vil gå en del ned, ta litt godt i nedover og send søknad, du kan alltid justere opp igjen når situasjonen er overstått om du har tatt for hardt i. Foreløpig er terminen som forfalt den 15.03.2020 utsatt til 01.05.2020. Du kan søke om ytterligere utsettelse i www.altinn.no.
b. Utsettelse av andre skatter eller avgifter som eiendomsskatt og kommunale avgifter
c. Barnehage- og SFO-utgifter er vedtatt bortfalt


Les mer om "Hvordan sikre inntekt" i utvidet dokument (PDF) 
(Obs: Vedlegget kan ikke åpnes på mobil via link på Facebook. Gå inn på www.fysioterapi.org)

 
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker