Forskrift om endring: Takster for videokonsultasjon opprettet

I forskrift 23. mai 2019 nr. 890 om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. gjøres følgende endringer: 
I kapittel II Takster tas det inn et nytt punkt B. for Videokonsultasjon.

Se link til forskrift og oversikt over de ulike takstene
 

Merknad B1:

Takstene gjelder i forbindelse med utbrudd av SARS-CoV-2-viruset fram til 1. september 2020.
 

Bruk av takstene B1a-b, B2a-b og B3a-b forutsetter at videokonsultasjon foregår i henhold til krav til informasjonssikkerhet, jf. Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten.
 

Takstene kan benyttes ved undersøkelse og behandling. Takstene kan også benyttes ved oppfølging av pasienter per telefon. Utarbeidelse og utsendelse av individuelt tilpasset treningsprogram på e-post er inkludert i takstene.


Det er ikke anledning til å kreve fakturagebyr for video- og telefonkonsultasjoner.

 

Forskriften trer i kraft 23. mars 2020.
 

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker