Top Image

Anbefaling om smittevern

PFF vil informere om hvilke smitteverntiltak som er aktuelle i dagens situasjon ved trening, behandling i grupper, samt ved individuell behandling.

For detaljert informasjon se FHI sine anbefalinger for helsevirksomheter med én-til-én-kontakt HER.

Anbefalingene er oppdatert pr. 02.02.2022. For lokale tilpasninger, følg med på hjemmesiden til den kommunen du har virksomheten din i.

Les hele skrivet her (PDF) 
(OBS: Kan ikke åpnes via Facebook, gå direkte inn på nettsiden)
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
2
3