Om Oss

Privatpraktiserende fysioterapeuter har i mer enn 100 år drevet virksomhet i Norge!

 

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forening (PFF) ble stiftet den 11.12.1983 i Drammen. Den første formannen i PFF var John M. Guttormsen fra Drammen. Hensikten med forbundet var å bygge opp en alternativ organisasjon til NFF, som bare skulle organisere selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter. Intensjon på sikt var å organisere et flertall av privatpraktiserende fysioterapeuter, slik at PFF kunne overta forhandlingsretten i saker som bare angår privatpraktiserende fysioterapeuter. I 1992 skiftet PFF navn til Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund.

 

PFF er i dag en sentral interesseorganisasjon for næringsdrivende fysioterapeuter, både de med og uten kommunal driftsavtale. PFF har forhandlingsrett om takster, driftstilskudd og den sentrale rammeavtalen med Kommunenes Sentralforbund. Ellers jobber PFF aktivt opp mot Stortinget og regjeringens forskjellige organer som Helsedirektoratet og Nav/Helfo for å ivareta privatpraktiserende interesser i forhold. PFF er også representert i både fysiofondets styre og muskel- og skjelettrådet.

 

PFF organiserer etterutdanningskurs, og er godkjenningsinstans for spesialiteten klinisk ortopedisk fysioterapi og spesialist i muskel og skjelett ultralyd. PFF distribuerer Tidskriftet «fysioterapi i privat praksis» som publiseres 4 ganger i året.

 

PFF er en demokratisk organisasjon, hvor hvert medlem har direkte innflytelse på de beslutningene som tas, i kraft av sin stemme på årsmøtet. Videre organiserer PFF en homogen medlemsmasse, hvis interesser er nok så sammenfallende, dette gjør organisasjonen effektiv og handlekraftig utad, da det ikke skal brukes store ressurser på å få ting gjennom organisasjonens indre system før en «ut-effekt» kan oppnås. Ved bare å organisere privatpraktiserende fysioterapeuter unngår PFF at det oppstår interne interessekonflikter i forhold til ansatte fysioterapeuter som i flere sammenhenger er representert på motpartens side. Dette gjelder spesielt i kommunene der privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunal driftsavtale ofte kommer i et motsetningsforhold til kommuneadministrasjonen i planlegging og organisering av den kommunale fysioterapitjenesten.

 

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Styret

Trond Dalaker
Arne Strand
Didrik Mogensen
Fredrik Amlien
Arild Ove Ørjasæter
Silje Holstad
Christopher Vagnild

Sekretariat

Christin Foss
Henning Jensen