Den gode skulderundersøkelsen

Den gode skulderundersøkelsen

Publ: 01.11.2020
Skulderplager er noe de fleste fysioterapeuter vil beskjeftige seg med på daglig basis. I denne artikkelen presenteres elementer i undersøkelsen som bør være med i møtet med denne pasientgruppen. Den...
Øvelsesterapi for ikke-spesifikke skuldersmerter

Øvelsesterapi for ikke-spesifikke skuldersmerter

Publ: 01.11.2020
Håndteringen av skuldersmerter har i lengre tid vært gjenstand for debatt. Etter en grov diagnostisk screening, vil man lande på at majoriteten av pasientene har et belastningsproblem i skulderen. Hva...
Øvelsesbank ved skulderinstabilitet

Øvelsesbank ved skulderinstabilitet

Publ: 01.07.2020
Alle fysioterapeuter som ser pasienter med muskelskjelettrelaterte problemstillinger vil før eller siden måtte håndtere en pasient med skulderinstabilitet. I denne artikkelen presenteres noen praktiske tips for oppfølging av denne pasientgruppen. Les...
Behandlingsvalg ved skuldersmerter

Behandlingsvalg ved skuldersmerter

Publ: 01.05.2020
En ny omfattende gjennomgang har undersøkt konservative behandlingsmuligheter for subakromielle skuldersmerter. Trening seiler, ikke uventet, frem som det beste alternativet for å håndtere disse plagene. Men studien presenterer også nye...
Traumatisk AC-leddsskade

Traumatisk AC-leddsskade

Publ: 01.05.2020
Traumatiske skulderskader forekommer relativt ofte, spesielt i den yngre delen av befolkningen. Kontusjon og dislokasjon av akromioklavikulærleddet (AC-leddet) er én av disse skadene som kan medføre lengre skadeavbrekk og hos...
Skjelettskade etter skulderluksasjon

Skjelettskade etter skulderluksasjon

Publ: 01.03.2020
De fleste pasienter som får skulderen ut av ledd får dette som følge av et traume. De representerer således en annerledes gruppe pasienter enn majoriteten av de man ser til...
Hvilke faktorer predikerer et godt utfall hos skulderpasienter?

Hvilke faktorer predikerer et godt utfall hos skulderpasienter?

Publ: 01.03.2020
For å sørge for et best mulig behandlingsresultat, må vi i hvert pasientmøte vekt- legge de faktorene som har størst betydning for utfallet. Men hvilke er det? Er det de...
Skulderkonsensus i 2019

Skulderkonsensus i 2019

Publ: 10.12.2019
Skulderen har alltid vært forbundet med mystikk og frustrasjon hos klinikere. Et komplekst, sammensatt område bestående av flere ledd som er avhengig av hverandre, en enorm bevegelsesfrihet og ikke minst...
Rotator cuff rupturer – når struktur faktisk betyr noe?

Rotator cuff rupturer – når struktur faktisk betyr noe?

Publ: 10.12.2019
Fredag 18.10.19 ble det holdt et kurs i regi av Nimi om rotator cuff rupturer på Ullevål stadion i Oslo. Over 120 personer deltok. Kurset omhandlet hele forlø- pet for...
Hvilke pasienter relukserer skulderen?

Hvilke pasienter relukserer skulderen?

Publ: 21.11.2019
Skulderluksasjon med påfølgende instabilitet er relativt vanlig, spesielt blant yngre og idrettsaktive individer. Vi vet at mange pasienter vil reluksere skulderen etter det intielle traumet. Vi vet også at mange...
Nasjonal retningslinje for skuldersmerter

Nasjonal retningslinje for skuldersmerter

Publ: 21.11.2019
På tross av at skuldersmerter er et svært omfattende problem, både nasjonalt og internasjonalt, har Norge savnet en klinisk retningslinje for undersøkelse og behandling av pasienter med skuldersmerter. Nå har...
Superior kapselrekonstruksjon – ny kirurgisk intervensjon for rotatorcuffrupturer

Superior kapselrekonstruksjon – ny kirurgisk intervensjon for rotatorcuffrupturer

Publ: 21.11.2019
Pasienter med cuffrupturer med opphav i langvarig (kroniske), degenerativ tendinopati kan være utfordrende med tanke på å oppnå gode resultater. Dette gjelder speilet med fulltykkelsesrupturer og ved involvering av flere...
1
2
Sponsorer
2
3