Nytt fagblad - kun på nett

Nytt fagblad - kun på nett

Publ: 13.09.2018
Septemberutgaven av Fysioterapi i Privat Praksis er nå tilgjengelig her: http://fysioterapi.org/aktuelt-fagbladet/fysioterapi-i-privat-praksis  I denne utgaven kan du lese om blant annet patellofemorale smerter, FAI, frossen skulder, akillestendinopati, bicepspatologi, skadeforebygging og mye mer.  Denne gangen...
Høring om grunnutdanningen

Høring om grunnutdanningen

Publ: 27.08.2018
Kunnskapsdepartementet har høsten 2017 gitt forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanningene. Forskriften skal sammen med nasjonale retningslinjer for den enkelte utdanning definere de nasjonale rammene for helse- og...
Personvern (GDPR) og EPJ-systemer

Personvern (GDPR) og EPJ-systemer

Publ: 13.08.2018
Ny lov om personvern trådte i kraft den 20.07.2018, noe de fleste har merket ved at de har mottatt en mengde e-poster med spørsmål om samtykke til å motta henvendelser...
Takstforhandlinger 2018: Ny avtale og protokoll, samt oppdaterte takster og egenandeler

Takstforhandlinger 2018: Ny avtale og protokoll, samt oppdaterte takster og egenandeler

Publ: 24.06.2018
I mai og juni i år har det blitt avholdt forhandlinger mellom Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund og staten/KS om revisjon av avtalen om driftstilskudd og takster...
Manuellterapeutene taperne i takstoppgjøret

Manuellterapeutene taperne i takstoppgjøret

Publ: 24.06.2018
Av: Henning Jensen, generalsekretær Årets takstforhandlinger resulterte i en økning av rammen med 5,6 %. Mens A2-takstene fikk et påslag på gjennomsnittlig 6,74 % og A9-takstene 6,20 % fikk A8-takstene et...
Kjenner du forskjellen på veiledet trening og gruppetrening?

Kjenner du forskjellen på veiledet trening og gruppetrening?

Publ: 14.06.2018
For å kreve takst for veiledet trening, må du være tilgjengelig. For gruppetrening kreves det at du er til stede. Les mer om forskjellen på gruppetrening og veiledet trening i HELFO...
Rådet for Muskelskjeletthelse inviterer til konferanse 30. mai

Rådet for Muskelskjeletthelse inviterer til konferanse 30. mai

Publ: 02.05.2018
Den 30. mai 2018 arrangerer Rådet for Muskelskjeletthelse sin årlige konferanse. I år er temaet "Muskelskjeletthelse og rehabilitering - Hvordan fungerer det?". Dato: 30. mai 2018 Tid: Kl. 10:00-16:30 Sted: Helsedirektoratet (Universitetsgata 2, 0164...
Femårig grunnutdanning må utredes nå!

Femårig grunnutdanning må utredes nå!

Publ: 21.04.2018
Helsedirektoratet har etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utredet videreutdanning av fysioterapeuter. Bakgrunnen for bestillingen er de store endringene som har vært i primærhelsetjenesten og det økte behovet for kompetent...
Ønsker du å være med å påvirke fremtidens fysioterapi?

Ønsker du å være med å påvirke fremtidens fysioterapi?

Publ: 23.01.2018
Vi er på jakt etter nye styremedlemmer i forbundet vårt! Å være styremedlem gir deg en unik mulighet til å være med og forme fremtidens fysioterapi. PFF har forhandlingsrett med KS...
Husk tilskuddsplikten til NPE (Norsk pasientskadeerstatning)

Husk tilskuddsplikten til NPE (Norsk pasientskadeerstatning)

Publ: 23.01.2018
Alle virksomheter som gir helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten skal betale tilskudd til NPE. For 2018 er det frist for registrering 1. februar. Oppføringen fornyes automatisk, så hvis du ikke...
PFF tildelt 1 million fra Fysiofondet

PFF tildelt 1 million fra Fysiofondet

Publ: 22.01.2018
Endelig har det lykkes PFF å få tildelt midler fra Fysiofondet til sin etterutdanningsvirksomhet – i første omgang til videreutdanningen i ultralydskanning. PFF søkte førte gang Fysiofondet om midler i...
Ingvard Wilhelmsen til Muskel- og skjelettkongressen 2018

Ingvard Wilhelmsen til Muskel- og skjelettkongressen 2018

Publ: 14.12.2017
Den siste boka til Ingvard Wilhelmsen, ”Det er ikke mer synd på deg enn andre”, vitner om at legen fører et klart, tydelig og direkte språk. Han legger lite imellom...
Forrige
1
...
10
11
12
Sponsorer
2