Ultralydscanning ADVANCED Modul 6 - Skulder

Ultralydscanning ADVANCED Modul 6 - Skulder

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) og Foreningen for Ultralyd i Allmennpraksis (FUA) har innledet et samarbeid hvor vi tilbyr muskel- og skjelett ultralydkurs til helsepersonell i Norge. Kurset tar for seg skulder. Deltakere bør ha fullført modul basic 1-3 for å ha glede av advanced modulen.

Alt helsepersonell med interesse for ultralyd er velkomne. Kursene søkes godkjent for poeng hos Legeforeningen og er godkjent hos Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund.

Kurskalender for kurs i regi av PFF

Se her for mer informasjon om kurset
Til kursoversikt
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon
Sponsorer
2