Ultralyd ADVANCED Modul 10 - Ultralydveiledede prosedyrer

Ultralyd ADVANCED Modul 10 - Ultralydveiledede prosedyrer

Modul 1-9 er obligatorisk for å kunne gå opp til advanced ultralyd eksamen, Modul 10 og 11 er temakurs for de med spesiell interesse i intervensjoner.

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) og Foreningen for Ultralyd i Allmennpraksis (FUA) har et samarbeid hvor vi tilbyr muskel- og skjelett ultralydkurs til helsepersonell i privat praksis.

Grunnet støtten PFF har fått fra Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter (The Norwegian Fund for Post-Graduate Training in Physiotherapy) så kan vi senke prisene til alle fysioterapeuter betydelig på basic og advanced Ultralyd kurs i PFF regi. 

Alt helsepersonell med interesse for ultralyd er velkomne men bør ha fullført advanced modulene for å ha glede av deltakelsen.

Kurset tar for seg de fleste ultralydveiledede prosedyrer som finnes på markedet men vi tar ikke stilling til forskning på hvilke metode som skal benyttes når.

Kursene godkjent for poeng hos blant annet Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund. Det blir også bli søkt godkjenning hos Legeforeningen for poeng hos allmennleger, ortopeder og fysikalsk medisinere.

Se https://www.ultralydscanning.no/ for mer informasjon om UL utdanningen og kursrekkene samt hvilke forbund som gir tellende kurspoeng etc.

Program
 
Til kursoversikt
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon
Sponsorer
2
3