Farmakologi for fysioterapeuter

Farmakologi for fysioterapeuter

Kurset skal gi fysioterapeuter kunnskap i basal og spesiell farmakologi, med fokus på legemiddelgrupper som er relevant for muskel- og skjelettsystemet.

Les kursinvitasjon med kursplan her 


Faglig innhold:

 1. Grunnleggende farmakologi

Kurset vil ta for seg generelle prinsipper for legemiddelbehandling og håndtering, og hvordan legemidler påvirker kroppen og hva kroppen gjør med legemidlene. Dette skaper et grunnlag for å forstå legemidlers virkningsmekanismer, effekter, bivirkninger, doseringsregimer og legemiddelinteraksjoner.

 • Klassifisering av legemidler
 • Farmakodynamikk: kunnskap om hvordan legemidler påvirker kroppen
 • Farmakokinetikk: hva kroppen gjør med legemidlene
 • Individuell variasjon i legemiddelrespons
 • Legemiddelhåndtering inkludert administrasjon og monitorering av effekter
 • Pasient- og legemiddelsikkerhet inkludert vurdering og håndtering av legemiddelrelaterte problemer

 

 1. Spesiell farmakologi

Det blir fokus på legemidler relevant for muskel- og skjelettsystemet, og gi kunnskap om legemiddelgruppers egenskaper som indikasjoner, virkningsmekanisme og effekt, bivirkninger, interaksjoner og kontraindikasjoner.

 • Smertestillende legemidler
  • Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs)
  • Opioider
 • Legemidler ved immunologiske sykdommer, inkludert steroider
 

Avbestillingsfrist: 15. november 2023      

Ved avbestilling etter denne dato, må kursavgiften betales i sin helhet.

Til kursoversikt
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon
Sponsorer
2