Når kneet klikker

De siste årene har en rekke studier blitt publisert som har stilt spørsmålstegn ved den økte forekomsten av meniskkirurgi. Allikevel har mange kirurger og forskere hevdet at pasienter med klikking og låsning i kneet bør opereres, da disse  pasientene har større utbytte av kirurgi.

Det foreligger nå flere retningslinjer, konsensusrapporter og forskningsstudier som alle unisont
peker i samme retning: det opereres på feil indikasjoner og på feil pasienter. Flere av disse rapportene har hevdet at pasienter med «mekaniske knesymptomer» – det vil si klikking og låsning – representerer en subgruppe av pasienter som har indikasjon for kirurgi. Dette har dog blitt utfordret av nyere placebokontrollerte studier. Nå har danske forskere forsøkt å belyse dette ytterligere gjennom å undersøke forekomsten av pasientrapportert klikking og låsning hos pasienter både med og uten meniskskade.

Les hele artikkelen her (PDF)
 
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
2
3