Nettundervisning - virksomheter med 1-1 kontakt

PFF har fått henvendelse fra Folkehelseinstituttet som sammen med Helsedirektoratet vil gjennomføre en nettundervisning om smittevern for virksomheter med 1-1 pasientkontakt. PFF oppfordrer alle medlemmene sine å følge denne undervisningen.

For nærmere detaljer les henvendelsen fra FHI nedenfor:
 

"Nytt koronavirus og covid-19 i helsevirksomheter med en-til-en pasientkontakt
 

Folkehelseinstituttet vil i samarbeid med Helsedirektoratet mandag 20. april kl. 14-15.30 holde nettundervisning om nytt koronavirus og covid-19, og hvordan dette bør håndteres i helsevirksomheter med en-til-en pasientkontakt.


Nettundervisningen er gratis og krever ingen påmelding. Det er bare å benytte lenken nedenfor til Teams. Dere trenger ikke laste inn eller ha teams på maskinen deres. Dere trykker på «Se på nettet» som kommer som et alternativ etter at dere har trykket på lenken. Deretter skal dere krysse av for at dere ønsker å delta anonymt:
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmU1MGI3OTYtOWQyNi00ZGM5LWExZjctYTFjYWZhYmRhZGU0%40thread.v2/0 ?context=%7b%22Tid%22%3a%2254475f80-1baa-4ea9-9185- c0de5cc603fe%22%2c%22Oid%22%3a%222a36fe69-80d9-40ff-ba41- f4514083cb3c%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d


Tema:

  • Introduksjon med litt om utbruddet om covid-19

  • Om nytt koronavirus og covid-19

  • Hvordan spres smitte?

  • Tiltak for å hindre smittespredning i en-til-en-helsevirksomheter
  • Juridiske aspekter


Det vil bli anledning til å stille spørsmål i underveis i undervisningen, som vil bli svart i etterkant av undervisningen. Det er satt av ca 30 minutter til spørsmål. Spørsmål kan stilles underveis på selve løsningen, eller sendes inn på forhånd til she-konferanse@fhi.no.

 

Det understrekes at undervisningen vil være generell, da helsevirksomheter som driver med en-til- en pasientbehandling omfatter mange ulike typer helsetjenester.
 

Nettundervisningen vil bli publisert på Folkehelseinstituttets nettsider i etterkant.
 

Med vennlig hilsen
Hanne-Merete Eriksen-Volle,
Seksjonsleder Seksjon for resistens- og infeksjonsforebygging

Folkehelseinstituttet

Postboks 222 Skøyen, 0213 Oslo
Besøksadresse: Lovisenberggata 8
Telefon: +47 21 07 6625
www.fhi.no"PFF venter forøvrig fremdeles (kl 16:00 i dag fredag) på svar fra FHI om endelig bransjestandard.
​​​​​​​
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker