Høring om grunnutdanningen

Kunnskapsdepartementet har høsten 2017 gitt forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanningene. Forskriften skal sammen med nasjonale retningslinjer for den enkelte utdanning definere de nasjonale rammene for helse- og sosialfagutdanningene, herunder fysioterapeututdanningen.

Retningslinjene har nå vært på høring med svarfrist 1/8-2018, og PFF har avgitt høringssvar. For å få et bedre innblikk i retningslinjene og høringssvarene som er gitt, kan det være hensiktsmessig først å lese forskriften og utkastet til retningslinje for fysioterapiutdanningen.

PFF har avgitt høringssvar som kan finnes her i sin helhet - klik på høringssvar og finn svaret fra PFF i listen. Alternativt kan du lese en oppsummering av høringen her
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
2
3