Top Image

Femårig grunnutdanning må utredes nå!

Helsedirektoratet har etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utredet videreutdanning av fysioterapeuter. Bakgrunnen for bestillingen er de store endringene som har vært i primærhelsetjenesten og det økte behovet for kompetent personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Norsk Manuellterapeutforening (NMF) mener at en integrert femårig mastergrad gir store muligheter til å forme fysioterapi i takt med endrede og sammensatte behov. En femårig grunnutdanning i fysioterapi vil sette fysioterapeuter i stand til å yte sikrere og bedre behandling til pasienter. Videre vil et integrert femårig løp representere et statusløft for fysioterapien, ved å befeste fysioterapeuters posisjon som høyt kvalifiserte muskel- og skjelettbehandlere. En femårig profesjonsutdanning kan også bidra til mer ressurser per student, og således bedre de økonomiske betingelsene for fysioterapistudiet.

Les hele det dagsaktuelle innlegget av Hans Olav Velle, administrasjonskoordinator i NMF, her.

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
2
3