Top Image

Åpning av praksisene - om kompensasjonsordningene og smittevern

Næringsdrivende fysioterapeuter kan åpne praksisene sine i morgen – 20.04.2020. Den nye bransjenormen for 1-1 behandling er nå på plass og kan leses her:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevernfaglig-forsvarlig-drift-i-helsevirksomheter-med-en-til-en-kontakt-covid-19
Ellers om eget dokument (PDF)

 

PFF har i tillegg utarbeidet en oversikt som gjelder de generelle rådene om smittevern, og oppdaterte linker til de støtteordningene som er aktuelle å søke på. Søkeportal til kompensasjon for faste utgifter er nå på plass, likeså oppdaterte linker til de øvrige ordningene i «krisepakkene».
 

Dokumentet inneholder også en detaljert beskrivelse hvordan du bruker den gratis videotjenesten som NHN tilbyr alle medlemmene sine.


Les hele dokumentet her (PDF)
(Obs: Vedlegget kan ikke åpnes på mobil via link på Facebook. Gå inn på www.fysioterapi.org)


Lykke til med den første arbeidsdagen etter nedstengningen i mars!


Mvh
PFF

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker