Styrketrening for løpere

Styrketrening for løpere

Publ: 01.05.2020
Løpetrening og mosjonsløp har økende interesse blant nordmenn. Dette bidrar til at vi som fysioterapeuter ofte treffer pasienter med løperelaterte skader. Styrketrening er viktig i håndteringen av disse skadene og...
Return to play og skaderisiko

Return to play og skaderisiko

Publ: 01.05.2020
Riktig opptrening etter skade er essensielt for at en utøver skal komme tilbake i trening og konkurranse, og vi vet at risikoen for en ny skade øker ved å starte...
Okklusjonstrening – fad eller nyttig verktøy?

Okklusjonstrening – fad eller nyttig verktøy?

Publ: 10.12.2019
Okklusjonstrening, blodtomhetstrening, har blitt brukt i både trening og rehabili- tering i mange år, men det er først de siste årene det virkelig har seilt opp som et potensielt nyttig...
Styrketrening for barn og unge

Styrketrening for barn og unge

Publ: 04.03.2019
Det er en bred oppfatning i befolkningen om at barn og unge ikke bør drive med styrketrening, men dokumentasjonen viser at de har godt av det.   Før vi kan begynne å diskutere...
Monitorering av utøvere – viktig bidrag for belastningsstyring i idretten

Monitorering av utøvere – viktig bidrag for belastningsstyring i idretten

Publ: 29.09.2018
Belastningsplager er et kjent problem i mange idretter, og man ser en klar tendens til at brå endringer i belastning øker risikoen for skade. Mobilen tar stadig større plass i...
Skadeforebygging og virkelighetens utfordringer del 1

Skadeforebygging og virkelighetens utfordringer del 1

Publ: 29.09.2018
Forskning har vist at mange skader kan halveres. Men disse tiltakene har lite for seg hvis de ikke implementeres i praksis. Dette er en artikkelserie over to deler. Den første delen...
Skadeforebygging og virkelighetens utfordringer del 2

Skadeforebygging og virkelighetens utfordringer del 2

Publ: 29.09.2018
Skadeforebygging virker, men ikke alltid i praksis. Det finnes mange barrierer for implementering, men vel så mange muligheter. Dette er del 2 av artikkelserien om skadeforebygging i praksis. Del 1tok for...
Sponsorer
1
2
3