Top Image

Ultralydscanning BASIC - Modul 1 – Kne, ankel og fot

Ultralydscanning BASIC - Modul 1 – Kne, ankel og fot

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) og Foreningen for Ultralyd i Allmennpraksis (FUA) har innledet et samarbeid hvor vi tilbyr muskel- og skjelett ultralydkurs til helsepersonell i Norge. Kurset tar for seg områdene kne, ankel og fot. Hvert kurs i basic modul rekken inneholder en introdel slik at du kan ta kursene i vilkårlig rekkefølge.
Alt helsepersonell med interesse for ultralyd er velkomne.
Kursene søkes godkent hos Legeforeningen og er godkjent hos Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund.

Se her for mer informasjon om UL utdanningen og kursrekkene

Program
Facebook Event 
Til kursoversikt
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon
Sponsorer
1
2
4
5