Fysioterapeuter kan bidra til bedre håndtering av hjernerystelse

Fysioterapeuter kan bidra til bedre håndtering av hjernerystelse

Publ: 01.04.2021
Hjernerystelse er den vanligste hodeskaden, og mange forventer at plagene etter en smell i hodet gradvis vil gi seg over tid, så lenge man følger råd om hvile og unngår...
Trening på arbeidsplassen for å redusere nakke- og skulderplager

Trening på arbeidsplassen for å redusere nakke- og skulderplager

Publ: 01.07.2020
Vi har vel alle vår del av kontorarbeidere med vonde nakker og skuldre, og kanskje enda flere i disse koronatider med hjemmekontor. At trening på arbeidsplassen kan forebygge muskel- og...
Nakkerelatert skuldersmerte

Nakkerelatert skuldersmerte

Publ: 01.07.2020
I kliniske retningslinjer, nasjonalt som internasjonalt, anbefales klinikeren å gjøre en vurdering av nakken hos pasienten med skuldersmerter. Noen klinikere mener at opptil 40% av skulderpasientene har plager som opprinnelig...
Berlin konsensus 2016 om hjernerystelse i sport

Berlin konsensus 2016 om hjernerystelse i sport

Publ: 01.05.2020
Med bakgrunn i den manglende kunnskapen om hvordan hjernerystelser opptrer og hvordan disse best håndteres, ble det etablert en internasjonal gruppe med eksperter og forskere for å belyse dette fagfeltet....
Hjernerystelse

Hjernerystelse

Publ: 01.03.2020
Den mest vanlige hodeskaden er hjernerystelse. Det har i flere år vært et stort søkelys på håndtering av dette i idrettsmiljøer, og vi ser saker om utøvere med langvarige plager...
Støtter ikke bruk av antibiotika ved Modicforandringer

Støtter ikke bruk av antibiotika ved Modicforandringer

Publ: 10.12.2019
I kjølvannet av resultatene fra en dansk studie fra 2013, som konkluderte med at 100 dager høydose antibiotikabehandling kunne ha gunstig effekt på Modic- forandringer, har etterspørselen etter antibiotika ved...
Thoracic Outlet Syndrome

Thoracic Outlet Syndrome

Publ: 10.12.2019
Det skjer ikke så ofte, men i blant får vi inn pasienter med parestesier, smerter og nummenhet i overarmen som vi ikke klarer å knytte til nakke eller skulder. Denne...
PFF muskel- og skjelettkongressen 2019: «Hva med hodet?»

PFF muskel- og skjelettkongressen 2019: «Hva med hodet?»

Publ: 21.11.2019
Privatpraktiserende fysioterapeuters forbund (PFF) arrangerte den 15.-16. mars årets muskel- og skjelettkongress i Oslo. Med «hodet» som overordnet tema ble emner som hodepine, svimmelhet og kjeve-problematikk belyst av svært flinke...
Modicforandringer – nytt håp eller ny blindvei?

Modicforandringer – nytt håp eller ny blindvei?

Publ: 01.01.2019
Korsryggssmerter er etter hvert viden kjent som en kostbar byrde for samfunnet, en psykisk og fysisk belastning for individet og en klinisk hodepine for fysiotera- peuten. Modicforandringer har skapt mye...
Forebygging og behandling av korsryggsmerter

Forebygging og behandling av korsryggsmerter

Publ: 24.09.2018
Ryggsmerter er et globalt problem, både på samfunnsnivå og individnivå. Ryggsmerter er den viktigste årsaken til reduksjon i funksjon hos mennesker i verden i dag. I vår ble en artikkelserie om...
Kliniske retningslinjer ved nakkesmerter

Kliniske retningslinjer ved nakkesmerter

Publ: 24.09.2018
I vår kliniske hverdag møter vi ofte pasienter med nakkesmerter. Disse pasientene opplever både hodepine, nedsatt mobilitet, koordinasjonsforstyrrelser, utstrålende smerter og andre symptomer, og det er ikke lett å vite...
Sponsorer
2