Ultralydscanning BASIC Modul 2 - Skulder, albue og hånd

Ultralydscanning BASIC Modul 2 - Skulder, albue og hånd

rivatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) og Foreningen for Ultralyd i Allmennpraksis (FUA) har innledet et samarbeid hvor vi tilbyr muskel- og skjelett ultralydkurs til helsepersonell i privat praksis. 

Grunnet støtten vi har fått fra Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter (The Norwegian Fund for Post-Graduate Training in Physiotherapy), kan vi senke prisene til fysioterapeuter betydelig på basic og advanced Ultralyd kurs i PFF regi. PFF-medlemmer får subsidiert litt lavere pris enn en fysio med annet medlemskap.

Kurset tar for seg områdene skulder, albue og hånd.

Hvert kurs i basic modul rekken inneholder en introdel slik at du kan ta kursene i vilkårlig rekkefølge.

Alt helsepersonell med interesse for ultralyd er velkomne. Kursene er søkt godkjent for poeng hos Legeforeningen og er godkjent hos Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund pg Norges Naprapatforbund.

Se https://www.ultralydscanning.no for mer informasjon om UL-utdanningen og kursrekkene.

Program
Til kursoversikt
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon
Sponsorer
2