Ultralyd Basic eksamen

Ultralyd Basic eksamen

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) og Foreningen for Ultralyd i Allmennpraksis (FUA) har innledet et samarbeid hvor vi tilbyr muskel- og skjelett ultralydkurs til helsepersonell i Norge. Kursene gjøres i samarabeid med Interessegruppen for Ultralyd i Privat Praksis (UIPP).
 

Etter godkjent basic kursrekke så kan kandidaten melde seg opp til basic eksamen i muskel- og skjelett ultralyd. Kandidaten må kunne dokumentere minst 12 mnd ultralydpraksis før eksamen kan gjennomføres. Praksisen kan gjennomføres parallellt med basicmodulene.

 

Eksamen består av en pasientcase hvor man får 1 time til undersøkelse og rapportskriving. Kandidaten må så presentere sin rapport og undersøkelse til en intern og en ekstern sensor som bedømmer gjennomføringen til bestått eller ikke-bestått.

 

Samlet eksamenstid er da 2 timer.

 

Ved godkjent basic eksamen så kan kandidaten be om å bli markedsført med sin kompetanse på www.ultralydscanning.no og kan benytte tittelen «Sertifisert innen muskel- og skjelett ultralyd»


For mer info: https://www.deltager.no/ultralyd_basic_eksamen01_16012020#init


 
Til kursoversikt
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon
Sponsorer
1
2
3