Fysioterapeuters Muskel- og skjelettkongress 2022

Fysioterapeuters Muskel- og skjelettkongress 2022

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund inviterer til Muskel- og skjelettkongressen 2022, som avholdes i Oslo 11.-12.mars 2022. 

Kongressen holdes på Thon Conference, Universitetsgaten 26. Overnatting og festmiddag fredag kveld er på Hotel Bristol, Kristian IV's gate 7. 

For påmelding og annen informasjon, se denne linken:
https://kongresspartner.no/no/kongresser/fysioterapeuters-muskel-og-skjelett-kongress-2022#registration


Det kan søkes om reisestipend i Fysiofondet som vanligvis vil dekke hele reiseutgiften og kr. 800 pr døgn for opphold og diett. Til søknaden må det legges ved bilag for reisekostnadene og hotelloppholdet / bespisning. Det må søkes om dette stipendet etter arrangementet er gjennomført, og innen det har gått 3 måneder.

Til kursoversikt
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon
Sponsorer
2
3