Faglig program og informasjon om foredragsholdere

LINK TIL PÅMELDING

Last ned fullstendig program her (PDF)


FREDAG 11. MARS

"Rotatorcuffskader i ulike aldersgrupper"


Dr. Berte Bøe stiller med to foredrag denne fredagen. I denne første økten får du vite hvordan ortopedene tenker i forhold til operasjonsindikasjon for pasienter med ruptur i rotatorcuffen. Faktorer som vurderes er alder, tilleggssykdommer, hvilken sene som er skadet og om det er en akutt eller kronisk skade. En nyere behandlingsmetode med subacromiell spacer (ballong) vil også bli omtalt.


"Skulderinstabilitet og labrumskader"
 

økt 2 blir hovedfokus på fremre skulderluksasjoner. I Norge har pasienter tradisjonelt blitt behandlet med treningsterapi etter første luksasjon. Operasjon har vært forbeholdt de som lukserer mange ganger. Nå er det en økende tendens til at man opererer spesielt unge idrettsutøvere på et tidligere tidspunkt.

Labrum betyr mye for stabiliteten i skulder og skader på øvre og bakre labrum vil også bli omtalt.


Berte Bøe MD, PhD

Dr. Berte Bøe jobber som ortopedisk kirurg ved Artroskopiseksjonen, Oslo Universitetssykehus, og deltid ved Volvat. Hun har bred erfaring innen ortopedi/traumatologi og subspesialisering innen kompleks skulder og knekirurgi. Hun har vært spesialist i ortopedi siden 2010, og hun tok doktorgrad i 2012.

 

I tillegg er hun er aktiv klinisk forsker med flere internasjonale publikasjoner, og hun deltar ofte på internasjonale kongresser og webinarer innen sine spesialfelt. Hun er utdannet ved Universitetet i Oslo i 2001 og leder i Norsk forening for skulder og albuekirurgi."Den vonde skulderen"
 

Jørgen Jevne og Stian Christophersen holder duo-foredrag i 3 økter denne fredagen, som inneholder følgende:

 • Hva møter vi oftest?
 • Hvordan kan vi forstå disse plagene?
 • Hvordan kan vi forstå disse pasientene?
 • Hva kan vi gjøre for å hjelpe?


Vonde skuldre er noe alle ser i klinikken hver eneste uke. Vonde skuldre er faktisk på tredjeplass etter rygg- og nakkeplager, så å være oppdatert på skuldre er en fornuftig prioritering for klinikere i muskel- og skjelettbransjen. Men, å være oppdatert på skuldre er ingen liten oppgave, og det var denne utfordringen som gjorde at Jevne og Christophersen i 2016 lagde kurset The Sexy Shoulder. Deforstod at det var behov for et rammeverk for å forstå vonde skuldre og for å få oversikt over de ulike tilstandene. For, gitt alle diagnosene knyttet til vonde skuldre, i kombinasjon med et uoverkommelig antall kliniske tester, kan de fleste klinikere kjenne på en aldri så liten utilstrekkelighet i møtet med skulderpasienten.
 

På PFF-kongressen tar de for seg noen av de vanligste tilstandene hos de vanlige pasientene, både i teori og praksis.


Jørgen Jevne, fysioterapeut og kiropraktor

Jørgen er én av få i Norge som har dobbeltautorisasjon som fysioterapeut og kiropraktor. Utdanning fra Oslo (BSc) og Danmark (BSc + MSc). Jobbet i privat praksis i forskjellige settinger i 10 år. Jørgen jobber til daglig ved Hønefoss Kiropraktikk og Rehabilitering. Han har siden 2014 drevet kunnskapsformidling på forskjellige arenaer gjennom kanalen «JevneHelse». Han er fast skribent i PFF-fagbladet Fysioterapi i Privat Praksis, hvor han publiserer faglige artikler fem ganger årlig.

 

Jørgen ble kåret til «Årets Kiropraktor» av Norsk Kiropraktorforening i 2018 for sin innsats på muskelskjelettfeltet. Han samler alle faggrupper til fagsamling årlig i høyfjellet på «Faglig Høydepunkt» og har siden 2020 drevet podcasten «VONDT» sammen med kollega Stian Christophersen, hvor det drøftes og diskuteres relevante temaer innenfor muskelskjelettfaget. 


Stian Christophersen, fysioterapeut og trener

Stian er klatrer og fysioterapeut, og det var fascinasjonen av idrett, trening, skader og hvordan kroppen hang sammen som førte ham til fysioterapiutdanningen ved Høgskolen i Oslo der han uteksaminerte i 2007. Gjennom årene har han jobbet som fysioterapeut både på sykehus og i privat praksis og er nå en del av teamet på Apexklinikken på Helsfyr i Oslo, der han primært jobber med overekstremitetene og særlig klatrerelaterte skader. I 2011 ble han ansatt som landslagstrener for Norges Klatreforbund, og tok sin trenerutdanning over to år i regi av Olympiatoppen og Norges Idrettshøgskole. Han jobbet som landslagstrener til 2016.

 

Kombinasjonen av faglig interesse innen både trening og fysioterapi preger arbeidshverdagen i dag. Han utviklet kurset The Sexy Shoulder sammen med kollega Jørgen Jevne, og har siden 2016 kurset over 100 terapeuter fra ulike faggrupper i diagnostikk og behandling av skulderplager. Sammen med Jørgen har han også podcasten VONDT - en podcast om muskel- og skjelettplager.

 

Interessekombinasjonen har også kulminert i utgivelsene av to bestselgende og internasjonalt anerkjente bøker om trening for klatring.LØRDAG 12. MARS


"Idrettsskulderen"
 

Hilde Fredriksen og Stig Andersson vil i løpet av 4 økter gi deg en oversikt over de vanligste skulderplagene i idretten og fremheve sentrale elementer i undersøkelse og rehabilitering. Forelesningene vil være fundamentert på forskning og deres kliniske erfaring med idrettsutøvere. Begge vil knytte teori opp mot konkrete eksempler fra sin kliniske hverdag.

Foredraget vil inneholde:

 • Forekomst av skulderplager i idretten
 • Diagnostikk vs. dysfunksjoner/modifiserbare parametre
 • Rehabilitering ved belastningsrelaterte plager vs. instabilitet
 • Hvorfor og hvordan utnytte nevroplastisitet som del av rehabiliteringen?
 • Styrketrening som del av rehabiliteringen
 • Endring av teknikk som del av rehabiliteringen
 • «Idrettsspesifikke» øvelser
 • Sluttfasen av rehabiliteringen og overgangen til idrett
 • Retur til idrett testing og kriterier
 • Hvordan hindre re-skade?

Hilde Fredriksen, fysioterapeut, PhD

Hilde er spesialist i idrettsfysioterapi og manuellterapi. Hun har jobbet en årrekke ved Olympiatoppen, hvor hun har opparbeidet seg bred erfaring fra de fleste idretter. De senere årene har fokuset blitt mer og mer mot skulder, og som en følge av det tok hun en doktorgrad innen emnet: «Shoulder injury prevention in handball». Siden hun nå har et ben i begge leire, er det en selvfølge å jobbe med implementering av forskning i praksis, samt komme opp med nye, relevante problemstillinger. Hun har likevel hjerte for klinikken og tverrfaglig rehabilitering av utøvere med skulderplager. De senere årene har hun jobbet tett med trenere innen håndball, tennis og svømming i forbindelse med rehabilitering av utøvere i disse idrettene.

 

Hilde har opp gjennom årene vært landslagsfysioterapeut for en rekke idretter, har vært fysioterapeut for Norge i 6 Olympiske leker og er ledende fysioterapeut til lekene i Beijing 2021. Hun er en erfaren foredragsholder både nasjonalt og internasjonalt og holder praktisk rettede kurs i skulderundersøkelse og rehabilitering. Sammen med andre kjente skulderspesialister har hun bidratt med skulderkapittelet i «Idrettsskader - diagnostikk og behandling» og «The IOC Manual of Sports Injuries: An Illustrated Guide to the Management of Injuries in Physical Activity». Hun er også norsk delegat i European Society for Shoulder and Elbow Rehabilitation


Stig Andersson, idrettsfysioterapeut, PhD

Stig er utdannet fysioterapeut fra Høgskolen i Bergen (2004-2007). Etter å ha jobbet tre år i privat praksis i Danmark, fullførte han mastergrad i idrettsfysioterapi ved Norges Idrettshøgskole (2011-2013). De påfølgende årene var han stipendiat ved samme institusjon og forsvarte i 2018 doktorgradsarbeidet sitt «Injury Prevention in Elite Handball» (a). Som en del av doktorgraden fullførte han sammen med kollegaer den første randomiserte studien rettet mot å forebygge skulderproblemer innen idrett (b).

 

De siste åtte årene har Stig arbeidet klinisk ved Norsk idrettsmedisinsk institutt (c), der han har spesialisert seg på skulderplager. Omkring 80 % av pasientene hans søker hjelp for skulderrelaterte smerter med bred variasjon i alder og aktivitetsnivå. I tillegg til sitt kliniske virke, er han ansvarlig for kursutvikling for Nimi Akademiet, foreleser jevnlig ved konferanser og har de siste fem årene undervist om skuldersmerter ved masterutdanningen ved Norges idrettshøgskole og OsloMet

 

(a) https://nih.brage.unit.no/nih-xmlui/handle/11250/2503770

(b) https://bjsm.bmj.com/content/51/14/1073

(c) www.nimi.no

 

Twitter: @stighandersson

Facebook: Stig H. Andersson


"Hjelp til selvhjelp for pasienter med subakromial smerte"
 

I dette foredraget vil du få en innføring i hvordan du kan bli bedre til å hjelpe pasienter med å hjelpe seg selv. Daniel vil ta en rask gjennomgang av sentral forskning som viser til hvorfor strategier for å øke pasientenes evne til å håndtere sine egne plager burde være et sentralt tiltak ved behandling av pasienter med subakromial smerte.

 

Han vil presentere et rammeverk for hvordan vi kan legge til rette for at pasienter kan benytte sine ressurser for å bedre sine skuldersmerter på egenhånd, som forhåpentligvis kan gjøre deg tryggere, mer strategisk i din tilnærming og forhåpentligvis få bedre suksess i forhold til å få pasientene til å følge opp tiltakene og rådene du gir dem.


Daniel H. Major, Fysioterapeut (MSc Idrettsfysioterapi), doktorgradsstipendiat

Daniel er PhD stipendiat ved OsloMet, hvor han har utviklet og testet en intervensjon som fokuserer på å få pasienter med subakromial smerte til å kunne håndtere sine plager på egenhånd. Han jobber også klinisk som fysioterapeut ved Sør Amfi Idrettsmedisinske Senter i Arendal. Han har tidligere erfaring som lektor og har undervist på fysioterapiutdanningen ved OsloMet.


Last ned fullstendig program her (PDF)

LINK TIL PÅMELDING

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
2
3