Top Image

Smittevernutstyr til fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen

Forsyning av smittevernutstyr til fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen

Informasjon fra Helsedirektoratet:

Helsedirektoratet har i tidligere brev til kommunene informert om at fastleger med driftsavtale med kommunen kan fortsette å motta smittevernutstyr relatert til covid-19 kostnadsfritt fra kommunen, og kommunen får dekket disse utgiftene av staten.

Fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen er en del av kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester.

Helsedirektoratet informerer derfor gjennom dette brevet om at fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen kan motta smittevernutstyr relatert til covid-19 kostnadsfritt fra kommunen, og kommunen får dekket disse utgiftene av staten.

Helsedirektoratet har i tidligere brev til kommunene omtalt at små driftsenheter som selvstendig næringsdrivende med avtale med kommunen, ikke uten videre har forutsetninger for dokumentkontroll, eller i øvrig å sjekke kvaliteten på utstyr som kjøpes inn ved å sende inn utstyr til kvalitetstesting hos Forsvarets forskningsinstitutt, ved usikkerhet om kvaliteten på utstyret. Denne kvalitetskontrollen må kommunen uansett gjøre for alt smittevernutstyr den kjøper inn. Kommunene er som større kunder sikret bedre forutsigbarhet i leveranser, enn små selvstendige driftsenheter. Kommunen kan derfor være en stabil og forutsigbar leverandør av utstyr. Små selvstendige driftsenheter bør ikke bruke tid som kan brukes til pasientbehandling på anskaffelse av utstyr, når de enklere kan motta utstyr som kommunen uansett må kjøpe inn.Til orientering:
 

Det har vært en del spørsmål i etterkant av brevet fra Helsedirektoratet om smittevernutstyr relatert til covid-19 til fysioterapeuter.

 

Helsedirektoratet har oppdatert nettsiden om smittevernutstyr med informasjon som kan bidra til å svare på en del spørsmål:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/vaksiner-smittevernutstyr-og-legemidler/smittevernutstyr

 

Nettsiden vil oppdateres med mer informasjon hvis det blir nødvendig.

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker