Top Image

Oppdatering om smittevern og kompensasjonsordning

Det har blitt foreslått endring og forlengelse av kompensasjonsordningen for faste uunngåelige utgifter. Dette er det flertall i Stortinget for, og det vil sannsynligvis bli vedtatt innen kort tid.

 

Den økende smitten i samfunnet medfører også at det må utvises ekstra varsomhet ved fysioterapiklinikker og treningssentre. I en del kommuner er det lokale pålegg om stengning av treningssentrene, mens andre kan ha åpent med skjerpede rutiner.
 

PFF vil spesielt be medlemmene være oppmerksomme på kravet om at klinikker og treningssentre skal kartlegge risikomomenter og innføre tiltak for å redusere faren for spredning av smitte. Dette skal være en del av instituttets internkontrollsystem.

 

PFF har utarbeidet informasjon om dette som er tilgjengelig i eget dokument, se her (PDF).

I tillegg har det blitt utarbeidet et eget registreringsskjema for besøkende til klinikken (Word-dokument). 

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker