OBS! Ny lenke for nettundervisning på FHI sine sider

Videreformilder beskjed fra FHI i dag:

"Hei, vi beklager men Microsoft har et problem, som har rammet lenken til nettundervisningen som vi sendte ut. Dere er derfor nødt til å bruke denne lenken på nettundervisningen i dag klokken 14.
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWE2NTAzYmYtMWIzYy00YmI5LWI1Y2MtZGY3MzIxMzA2MTEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2254475f80-1baa-4ea9-9185-c0de5cc603fe%22%2c%22Oid%22%3a%222a36fe69-80d9-40ff-ba41-f4514083cb3c%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

 

Vi beklager dette og er klar over at kanskje ikke alle deres medlemmer vil få med seg denne mailen. Kan informere om at undervisningen blir tilgjengelig for alle i etterkant av undervisningen.

 

Vi beklager dette på det sterkeste."
 

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker