Top Image

Informasjon om støtteordninger og søkeveiledning

PFF har oppdatert sitt dokument om støtteordningene og laget en enklere versjon i tillegg.


Vi ser at det er store problemer for foretak AS, ANS og DA som fungerer som driftsselskaper uten at det er ansatte i disse, eller at selskapene (ANS og DA) ikke er hovedinntektskilde til noen av deltakerne. Dette er selvsagt et problem når det gjelder ordningen om støtte til utgiftsdekning.
 

Enda mer problematisk er det for driftsselskaper der leietakerne har en %-basert leie. Da går selskapets inntekter i 0, og utgiften til leietakerne forsvinner. Dermed blir det ikke penger til å betale de løpende utgiftene med. PFF vil nå ta grep i forhold til denne situasjonen som på en tilfeldig måte fører til en enorm forskjellsbehandling på foretak som kan søke om utgiftsdekning.


Les vedlegg om støtteordninger (oppdatert versjon) i PDF her

Forenklet søkeveiledning (PDF) finner du her
 

Vi har ennå ikke fått svar fra FHI om forslaget til tiltak om smittevern – oppdatering kommer.

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker