Bransjestandard for smittevern blir klar innen fredag

Innen åpningen av fysioterapipraksisene mandag 20.04.2020, skal det være på plass en bransjestandard for smittevern.

FHI har sendt et høringsutkast til PFF, NMF og NFF som bare inneholder generelle smittevernprinsipper i og utenfor offentlig helsetjeneste.

PFF har gitt innspill til dette utkastet og etterspurt mer spesifikke retningslinjer vedr. 1-1 kontakt nærmere enn 2 meter, og behandling i treningsrom og sal. Med dette mener vi "hands on" i forbindelse med individuell undersøkelse og behandling, og retningslinjer ved behandling i treningsrom/sal. Sistnevnte gjelder om man kan ha mer enn én pasient i sal, eller om flere terapeuter kan behandle hver sin pasient samtidig når de generelle smitteverntiltakene følges, evt. med tillegg av mer spesifikke tiltak som at fysioterapeuten og pasientene bærer munnbind.

PFF håper at de ferdige retningslinjene vil være på plass fredag den 17. slik at vi har tid til å planlegge oppstarten.
 
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker